1. Apakah peranan untuk mengakses Fungsi Tatatertib?
2. Kes bagaimana yang boleh direkodkan ke dalam HRMIS?
3. Tiada jenis prosedur bagi surcaj, tidak hadir bertugas dan tidak dapat dikesan, pegawai yang tertakluk kepada perintah tahanan, pegawai yang tertakluk kepada prosiding jenayah dan penamatan perkhidmatan demi kepentingan awam.
4. Apakah peraturan/akta/pekeliling yang berkaitan tatatertib untuk rujukan?
5. Bagaimanakah pengiraan tempoh tindakan tatatertib dikira di dalam HRMIS?