Breadcrumbs

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.3/2011

Pelaksanaan Modul Perolehan Sumber Manusia - Fungsi Permohonan Pertukaran

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.9/2010

Pelaksanaan Submodul Pengurusan Majikan Pekerja - Majlis Bersama Jabatan (MBJ) Aplikasi HRMIS

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.4/2010

Pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.2/2010

Pelaksanaan Modul Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran - Submodul Pengurusan Cuti

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.20/2008

Pelaksanaan Modul Pengurusan Prestasi - Submodul Laporan Penilaian Prestasi Tahunan

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.8/2008

Pelaksanaan Modul Pengurusan Rekod Peribadi Submodul Perisytiharan Harta HRMIS

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.6/2008

Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Aplikasi HRMIS

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.10/2007

Pelaksanaan Modul Pengurusan Rekod Peribadi Aplikasi HRMIS