Breadcrumbs

KESELAMATAN

JPA (”kami”) menggunakan Dasar Keselamatan ICT (DKICT) JPA dan terpakai oleh semua kakitangan, pengguna dan pembekal yang menyediakan perkhidmatan, mencapai dan menggunakan aset dan sistem aplikasi Information and Communication Technology (ICT) di JPA. Dasar Keselamatan ICT (DKICT) JPA disediakan berpandu kepada piawaian antarabangsa iaitu ISO/IEC 27001:2013.

MUAT TURUN DKICT JPA