Breadcrumbs

kami akan memastikan

Data asas yang disediakan mengikut format dimasukkan dalam pangkalan data HRMIS dalam masa satu bulan dari tarikh diterima daripada agensi. Memastikan downtime operasi aplikasi HRMIS pada satu masa tidak melebihi empat jam. Memastikan aduan melalui Meja Bantuan diselesaikan dalam tempoh berikut: Seperti di bawah.

TAHAP RISIKO ADUAN & TEMPOH TINDAKAN

sangat kritikal

Sistem tidak beroperasi & memerlukan tindakan serta merta kerana situasi kritikal

4 jam

tinggi

Sistem atau task tidak beroperasi dan memerlukan tindakan segera

24 jam

sederhana

Sistem beroperasi tetapi task tidak berfungsi dengan sempurna

3 hari

rendah

Sistem & task beroperasi tetapi diminta melakukan penambahbaikan 

5 hari

sangat rendah

Sistem & task beroperasi dengan sempurna serta memerlukan penjelasan sahaja 

3 hari