1. Apakah yang perlu dilakukan jika keluar mesej “Maklumat Tidak Dapat Dipaparkan Sama Ada Kerana : Peraturan di Selenggara Kelayakan Tuntutan ATAU Maklumat Profil Tidak Lengkap” pada tab Senarai Tuntutan semasa memohon Elaun Perjalanan Dalam Negeri?
2. Mengapa mesej “Sila kemaskini Rekod Cawangan Bank di Modul Pengurusan Rekod Peribadi” dipaparkan semasa Pemilik Kompetensi memilih Kaedah Pembayaran Tuntutan pada paparan Maklumat Permohonan Tuntutan?
3. Mengapa mesej “Sila kemaskini Profil Perkhidmatan dan Sandangan CO” dipaparkan semasa Pemilik Kompetensi memilih tab Papar Maklumat Gaji?
4. Mengapa elaun memangku tidak dipaparkan pada tab Papar Maklumat Gaji sedangkan sandangan Pemilik Kompetensi adalah memangku ?
5. Mengapa Pemilik Kompetensi yang menanggung kerja tidak ditolak 2 jam 15 minit daripada tuntutan Bayaran Lebih Masa?
6. Mengapa masih perlu mencetak borang tuntutan?
7. Saya menanggung kerja, tetapi sistem tidak menolak 2 jam 15 minit.
9. Apakah jenis tuntutan yang boleh dilakukan menerusi HRMIS?
10. Saya merupakan gred pelaksana tetapi mesej “Ända tidak layak memohon bayaran lebih masa”. Mengapa ia terjadi?
11. Kelayakan kadar hotel / elaun makan/ elaun lojing salah
12. Tiada butang “Tambah” pada Selenggara Kenderaan
13. Apabila klik tab Senarai Tuntutan, keluar mesej “Maklumat di ruangan Kenyataan Tuntutan tidak Berjaya disimpan sepenuhnya”. Mengapa ia terjadi?
14. Perbezaan Bayaran Balik Letak Kenderaan dan Bayaran Letak Kereta
15.Mengapa agensi saya tidak dapat membuat permohonan tuntutan?
16. Agensi saya ada sistem Pengurusan Maklumat Pegawai. Bolehkah digunakan untuk diintegrasikan dengan HRMIS untuk melaksanakan modul tuntutan?
17. Bagaimana pelaksanaan pegawai shift dalam pengiraan Bayaran Lebih Masa?
18. Adakah HRMIS menyediakan kemudahan tuntutan bayaran lebih masa bagi pegawai yang bekerja syif?
19. Adakah elaun memangku dikira di dalam kadar bayaran elaun lebih masa?
20. Bagaimana Pentadbir Tuntutan ingin melihat maklumat permohonan tuntutan Pemilik Kompetensi di bawah seliaan beliau?
22. Apakah yang perlu dilakukan jika keluar mesej “Maklumat Tidak Dapat Dipaparkan Sama Ada Kerana : Peraturan di Selenggara Kelayakan Tuntutan ATAU Maklumat Profil Tidak Lengkap” pada tab Senarai Tuntutan semasa memohon Elaun Perjalanan Dalam Negeri? Dimaklumkan mesej ralat yang keluar berpunca daripada status sandangan semasa CO iaitu memangku (kod 03).