1. Mengapa nombor akaun tidak dipaparkan semasa Pemilik Kompetensi mengemukakan permohonan pinjaman komputer?
2. Apakah jenis pinjaman yang boleh dipohon melalui HRMIS?
3. Bagaimana Pemilik Kompetensi boleh memohon pinjaman seterusnya apabila pinjaman terdahulu telah selesai sedangkan mesej “Tidak Layak” dipaparkan semasa mengemukakan permohonan?
4. Siapakah yang perlu mendapat peranan Pentadbir Pinjaman?
5. Bagaimana Pemilik Kompetensi boleh memantau status permohonan di HRMIS?
6. Dimanakah proses pengemaskinian status yang tergantung di dalam HRMIS?
7. Mengapa masih perlu mencetak borang pinjaman?
8. Mengapa masih perlu mencetak Surat Akuan Terima Pinjaman?
9. Adakah log bayaran pinjaman saya direkodkan di dalam HRMIS? Jika Ya, di mana saya boleh melihatnya?
10. Bagaimana kelayakan pinjaman di dalam HRMIS dikira?
11. Apakah maklumat yang diperlukan untuk menggunakan sub modul pinjaman?
12. Adakah proses pinjaman ini diintegrasikan dengan sistem di Jabatan Akauntan Negara?