1. Apakah keadaan yang memerlukan penjawat awam mengisytiharkan harta?
3. Adakah Proses Perisytiharan Harta melalui HRMIS dikira lengkap setelah Pemilik Kompetensi (CO) menghantar perisytiharan harta kepada Urus Setia?
4. Mengapa maklumat pasangan dan tanggungan Pemilik Kompetensi tidak dipaparkan di Borang Perisytiharan Harta?
5. Apakah jenis harta yang perlu diisytiharkan
6. Mengapa proses pengemaskinian maklumat harta sangat terperinci dan menyukarkan pegawai untuk membuat pengisytiharan harta?
7. Bagaimana Pemilik Kompetensi boleh membuat pemantauan terhadap status maklumat harta yang telah dihantar?
8. Mengapa proses pengemaskinian semula selepas menerima status ‘Memerlukan Maklumat Tambahan’ – tidak dapat dikemaskini dan dihantar semula ke urus setia?
9. Adakah perlu kenderaan bermotor yang berharga kurang daripada RM3,000 diisytiharkan?
10. Pengguna tidak ada kesedaran untuk membuat Perisytiharan Harta kecuali untuk tujuan kenaikan pangkat.
11. Saya telah mengisytiharkan harta secara manual (offline) dan tidak direkodkan di dalam HRMIS. Apa yang perlu dilakukan untuk melupuskan harta tersebut?
12. Bagaimana CO ingin mencetak keseluruhan harta yang telah diisytihar (sejak 10 tahun lepas) di dalam satu dokumen memandangkan urus setia harta / CO hanya dapat mencetak maklumat pengisytiharan harta terbaru sahaja?
13. Mengapa Pemilik Kompetensi perlu memasukkan maklumat seperti anggaran harga semasa, tarikh pemilikan harta dan nilai perolehan harta semasa mengistiharkan harta sedangkan maklumat tersebut sukar diperolehi bagi sesetengah jenis harta?