1. Apakah objektif Modul Penamatan Perkhidmatan?
2. Apakah pra syarat pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan?
3. Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Modul Pengurusan Rekod Peribadi?
4. Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di SubModul Profil Perkhidmatan?
5. Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Modul Data Perjawatan?
6. Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Submodul Pengurusan Cuti?
7. Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Submodul Pengurusan Tatatertib?
8. Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Submodul Pengurusan Saraan?
9. Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Submodul Pengurusan Saraan (Elaun)?
10. Apakah data asas yang wajib dilengkapkan di Submodul Pengurusan Pinjaman?
11. Siapakah yang boleh menggunakan modul ini?
12. Apakah fungsi-fungsi yang terdapat di dalam Modul Penamatan Perkhidmatan?
13. Apakah yang dimaksudkan dengan penamatan perkhidmatan secara sukarela?
14. Apakah yang dimaksudkan dengan penamatan perkhidmatan secara paksa?
15. Saya hendak memohon persaraan pilihan sendiri. Bila saya klik pull-down menu untuk membuat pilihan, hanya ada pilihan peletakan jawatan sahaja yang dipaparkan?
16. Gambar tidak dipaparkan semasa hendak mencetak borang JPA.BP.HRMIS01 walaupun semasa membuka paparan boring, gambar tersebut ada?
17. Saya hendak membuat pengesahan sumber logistik pemilik kompetensi yang akan menamatkan perkhidmatan tetapi tiada maklumat logistik di dalam UI berkenaan?
18. Bolehkah saya membatalkan permohonan Persaraan Pilihan yang belum disahkan di dalam sistem?
19. Bolehkah saya membatalkan permohonan Persaraan Pilihan yang telah disahkan di dalam sistem?
21. Saya telah klik ‘Hantar’ untuk permohonan persaraan namun ia tidak dipaparkan di dalam inbox Penyokong / Pengesah / Pelulus / Pentadbir untuk proses seterusnya?
22. Saya telah menghantar permohonan ke Bahagian Pasca Perkhidmatan tetapi masih belum dicetak. Bagaimana cara untuk saya mencetak borang-borang yang telah dihantar?
23. Bagaimana saya hendak menyemak permohonan yang telah Berjaya dihantar ke POWER?
24. Kenapa Pentadbir tidak dapat selenggara umur bersara apabila mesej ‘Tiada rekod ditemui’ dipaparkan
25. Apa perlu saya buat jika mesej ‘Penerima tiada kelapangan’ dipaparkan apabila saya ‘Hantar’ permohonan?
26. Kenapa rekod pesara tidak ditemui setelah selesai kemas kini di Menu Pemberitahuan Persaraan Penamatan Perkhidmatan?
27. Kenapa mesej ‘Anda tidak layak memohon persaraan pilihan’ dipaparkan apabila saya memilih Menu Memohon Persaraan Pilihan?
28. Bagaimana hendak cetak Borang Penamatan Perkhidmatan Kematian yang telah dihantar ke POWER?
29. Mohon batalkan persaraan pilihan CO
30. Tiada butang HANTAR di menu maklumat persaraan untuk integrasi
31. Tidak boleh papar untuk cetak Borang HRMIS01?
32. Kenapa tiada lookup Pencen Pilihan?
33. Apakah senarai bank yang diiktiraf oleh Bahagian Pasca?
34. Bilakah CO boleh memohon bersara secara pilihan?
35. Adakah borang pencen Maklumat Pesara (JPA.BP.SPPP.B01a) perlu dihantar ke KWAP secara cetakan?
36. Mengapa borang JPA.BP.HRMIS01 atau JPA.BP.HRMIS02 tidak dapat dipaparkan.
37. Mengapa dokumen persaraan wajib / pilihan yang telah dihantar menggunakan aplikasi HRMIS tidak boleh memohon semula penamatan perkhidmatan dalam Sistem HRMIS sekiranya bakal pesara telah meninggal dunia sebelum tarikh bersara wajib / pilihan?
38. Bolehkah saya / Pentadbir membatalkan permohonan Persaraan Pilihan di dalam sistem sekiranya proses tersebut telah sampai ke HRMIS POWER?
39. Mengapa Pemilik Kompetensi masih perlu menghantar dokumen manual ke KWAP sedangkan maklumat telah dihantar menerusi HRMIS-POWER.
40. CO ingin memohon Penamatan Perkhidmatan Sukarela. Walaubagaimanapun, jenis Persaraan Pilihan tiada dalam pilihan persaraan semasa CO ingin membuat permohonan.
41. Pentadbir telah menghantar dokumen persaraan wajib / pilihan bakal pesara menggunakan HRMIS 6 bulan sebelum bersara wajib / pilihan. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya bakal pesara telah meninggal dunia sebelum tarikh bersara wajib / pilihan?
42. Adakah bakal pesara diputuskan sandangannya secara automatic daripada HRMIS selepas maklumat pencen berjaya dihantar ke POWER?
43. Carian Nama Bank Islamik semasa pengemaskini maklumat akaun dalam proses Penamatan Perkhidmatan.
44. Bolehkah saya batalkan proses persaraan pilihan saya?
45. Mengapa saya gagal memohon persaraan pilihan?