Untuk makluman, Submodul Pengurusan Tuntutan Dan Pendahuluan Diri - Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri telah ditambah baik dalam HRMIS bagi membolehkan permohonan tuntutan diproses sehingga ke penerimaan pembayaran melalui integrasi dengan sistem iGFMAS (end-to-end) kepada agensi-agensi rintis.

Sebagai persediaan awal penggunaan submodul ini, tuan/ puan boleh mendapatkan Panduan Pengguna di pautan Pengurusan Tuntutan Dan Pendahuluan Diri seperti berikut:

https://www.eghrmis.gov.my/index.php/panduan-pengguna/hrmis-2-0/pengurusan-tuntutan-pendahuluan-diri