1. Bagaimana saya boleh mengetahui siapa Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) saya?
2. Bolehkah saya mengetahui markah penilaian prestasi yang diberikan oleh PPP saya?
3. Siapakah Urusetia Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)?
4. Sekiranya saya sebagai urusetia, di mana saya boleh mendapatkan semula maklumat LNPT pegawai bagi tahun-tahun terdahulu?
5. Bolehkah saya menilai prestasi PYD saya untuk tahun 2009 melalui submodul LNPT ini sekiranya saya bercuti belajar pada awal Julai 2009?
6. Bolehkah saya menilai prestasi PYD saya di jabatan lama setelah saya berpindah ke jabatan baru?
7. Untuk LNPT, kenapa No. KP CO akan berada pada ruangan No. KPT apabila CO ingin memaparkan LNPT yang telah dihantar. Apakah maksud KPT itu?
8. Adakah PPK boleh meminda markah penilaian prestasi yang diberikan oleh PPP kepada PYD?
9. Adakah PYD boleh membuat pindaan selepas menghantar LNPT kepada PPP?
10. Adakah sub modul ini mengambilkira PYD yang hanya mempunyai satu PPP sahaja contohnya seperti Pembantu Setiausaha Pejabat / Setiausaha Pejabat?
11. Adakah ulasan yang diberikan oleh PPP dan PPK kepada PYD wajib diisi?
12. Bagaimanakah status LNPT bagi PYD yang telah mengemukakan LNPT kepada PPP tetapi PPP telah putus sandang kerana bertukar keluar?
13. Bagi LNPT yang perlu dinilai oleh satu PPP/ PPK sahaja, contohnya Pembantu Khas kepada ketua jabatan, bagaimana cara pembahagian markah bagi CO terbabit.
14. Sekiranya PPP sudah menghantar LNPT PYD kepada PPK, adakah cara-cara untuk membolehkan PPP menukar semula markah tersebut?
15. Seorang pegawai PPP atau PPK yang berstatus Contract For Services (CFS) perlu untuk menilai PYD di bawahnya. Walaubagaimanapun, PPP atau PPK tersebut tiada maklumat di HRMIS.
16. Pada SKT CO memaparkan pemberitahuan ‘Data tidak lengkap, CO ini tiada pegawai penyelia’. Apa yang perlu dilakukan?
17. Sekiranya PYD hanya ada satu Pegawai Penilai sahaja, adakah urusetia boleh membuat penetapan Pegawai Penilai Pertama sahaja atau WAJIB melengkapkan penetapan Pegawai Penilai Kedua. Contoh1: PYD =A | PPP= B | PPK= B ATAU Contoh 2: PYD =A | PPP= B | PPK= Dibiarkan kosong (Tidak ditetapkan) Mana satu penetapan yang betul.
18. Adakah markah yang diberikan oleh PPK boleh dipinda selepas dihantar kepada urusetia?
19. Bagaimana ingin mengisi maklumat tarikh latihan yang telah dihadiri pada Bahagian II LNPT sekiranya di jabatan/kementerian mempunyai perancangan seperti latihan atau sesi pembelajaran selama 6 jam = 1 hari?
20. Urusetia PPSM di agensi saya telah mendapat rekod pemberitahuan LNPT PYD daripada agensi lain, apa yang perlu dilakukan?
21. Bagaimana menyelesaikan masalah bagi penilaian LNPT untuk PPP dan PPK yang telah bersara sebelum sempat menilai PYD. Jika telah putus sandang penilaian LNPT tidak dapat dibuat.
22. Pop up mesej yang mengatakan “Pegawai Gred 17 telah mengisi borang LNPT Kumpulan Sokongan 1”. Pohon khidmat nasihat mengenai perkara ini. Adakah "Kumpulan Sokongan 1" tersebut merujuk kepada Kumpulan Pelaksana?
23. Pengisian maklumat sumbangan tidak lengkap.
24. LNPT Khas
25. Pegawai Penilai ingin ubah markah
26. Adakah PYD boleh menyediakan LNPT untuk tahun hadapan?
27. Mengapa maklumat latihan di LNPT dijadikan perkara mandatori (wajib diisi sekurang-kurangnya satu hari kursus)?
28. Adakah PPP atau PPK boleh memberikan markah yang mempunyai perpuluhan?
29. Bolehkah PYD memilih agensi mana untuk dinilai prestasi tahunannya kerana bertukar pada bulan Jun?
30. Bagi CO yang memperolehi markah 90% ke atas, apakah terdapat Borang Aktiviti Penghasilan Nilai yang perlu diisi oleh PYD di dalam aplikasi.
31. Sekiranya PPK ingin bersara pada bulan Oktober bagi tahun tertentu, adakah PYD di bawahnya perlu menghantar LNPT?
32. Mengikut Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2009 bertajuk Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam berkenaan Penjelasan Pemberian Markah Penilaian Prestasi 90% dan ke atas, di paparan manakah perlu diberikan penjelasan tersebut?
34. Berapa kali dalam setahun Mesyuarat PPSM bersidang di JPA? Apakah yang dibincangkan dalam mesyuarat tersebut selain APC, LNPT, Pergerakan gaji?
35. Mengapa PYD tidak boleh melihat markah LNPT yang diberi oleh PPK? Adakah ia berkaitan dengan dasar? Jika dasar, apakah pekeliling atau statement yang menyatakan maksud tersebut.
36. Sekiranya PPP atau PPK ke luar Negara untuk tujuan menyambung belajar, bagaimana hendak membuat penilaian LNPTnya?
37. Ingin mendapatkan penjelasan dan nasihat berhubung dengan kaedah pemarkahan LNPT oleh PPK di mana PPK akan bersara tidak lama lagi.
38. Pegawai Penilai bagi PYD adalah Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (contoh) yang tiada sandangan dalam HRMIS. Bagaimana Pengerusi SPA tersebut ingin menilai PYD?
40. Sekiranya saya sebagai Pentadbir Sistem di agensi, di mana saya boleh mengetahui fungsi bagi setiap peranan yang terdapat dalam sistem?
41. Apakah nama peranan yang boleh menetapkan siapa PPP dan PPK bagi setiap Pemilik Kompetensi?
42. Sekiranya PYD hanya ada satu pegawai penilai sahaja, adakah urusetia boleh membuat penetapan PPP sahaja atau WAJIB melengkapkan penetapan PPK?
43. Masalah kemaskini maklumat LNPT CO di data sejarah LNPT. Selepas klik teruskan, keluar ralat “Maklumat Kumpulan Perkhidmatan tidak ditemui“
45. Data Sejarah LNPT memaparkan mesej “CO berkenaan tidak pernah berkhidmat di agensi xxxx”. Apakah yang dimaksudkan dengan mesej ini?
46. Bilakah SKT boleh dilakukan?
47. Apakah yang perlu dilakukan oleh PYD sebelum menghantar SKT?
48. Semasa Pegawai Penilai membuat penilaian, didapati kriteria penilaian tidak lengkap. Apakah tindakan yang perlu dilakukan?
49. Bagaimana pelaksanaan LNPT yang melibatkan Pegawai Penilai terdiri daripada pegawai kontrak yang tiada sandangan?
50. Mengapa paparan Ulasan Pegawai Penilai Pertama (PPP) LNPT dihantar kepada pemberitahuan Urusetia PPSM?
51. Mesyuarat PPSM telah memutuskan untuk penyelarasan markah seorang pegawai. Di manakan penyelarasan markah perlu dibuat?