1. Keperluan laporan yang tidak dapat dijana melalui HRMIS.