Sasaran Kerja Tahunan

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - SKT Pemilik Kompetensi Siri 1

Sekuriti

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Pengurusan Kata Laluan

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Submodul Sekuriti

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Bahagian 1 - Log Masuk Ke Aplikasi

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Bahagian 2 - Menu-menu Aplikasi HRMIS

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Bahagian 3 - Fungsi-fungsi Submodul Sekuriti

Rekod Peribadi

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Pengurusan Rekod Peribadi - Fungsi Semakan Data

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Dokumen Rujukan Punca Data Tidak Berintegriti

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Perisytiharan Harta - Pemilik Kompetensi

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Penetapan Pengecualian Pendidikan Oleh Pentadbir Agensi

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Siri I - Pengurusan Rekod Peribadi - Pemilik Kompetensi

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Siri II - Pengurusan Rekod Peribadi - Pentadbir Sistem

Profil Perkhidmatan

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Modul SP

Pertukaran

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Siri I - Permohonan Pertukaran

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Siri II - Permohonan Pertukaran Urus Setia

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Siri III - Peranan Dan Aliran Kerja Bagi Permohonan Pertukaran

Perisytiharan Harta

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Buku Kerja Perisytiharan Harta

Peperiksaan Perkhidmatan

Peperiksaan Perkhidmatan

Penilaian Landasan Kerjaya Laluan Kerjaya

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Penilaian Landasan Kerjaya

Pengurusan Tatatertib

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Pengurusan Tatatertib

Pengurusan Perubatan

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Pengurusan Perubatan

Pengurusan Perhubungan Majikan Pekerja

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Pemilik Kompetensi - Submodul Pengurusan Perhubungan Majikan Pekerja MBJ

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Pentadbir Sistem - Penetapan Tugas Dan Aliran Kerja MBJ