MODUL MYPERFORMANCE

UMUM

1. Siapakah pegawai yang terlibat dalam melaksanakan Modul MyPerformance dalam Sistem HRMIS2.0?
2. Apakah Sub-Modul yang terdapat di dalam Modul MyPerformance?

PERANAN PENTADBIR

4. Adakah modul MyPerformance termasuk dalam elemen KPI HRMIS Tahun 2022? Sub-Modul apakah yang terlibat sebagai elemen KPI tersebut?
5. Apakah cara pengiraan peratusan KPI MyPerformance di agensi bagi tahun 2022?
6. Apakah dokumen/ butiran/ maklumat yang perlu disediakan terlebih dahulu sebelum Modul MyPerformance (SKU) dilaksanakan?
7. Apakah yang perlu dilakukan oleh Pentadbir bagi mewujudkan SKU?
8. Apakah Aliran Kerja yang perlu disetkan di dalam MyPerformance?
9. Adakah Modul MyPerformance ini berkait dengan mana-mana modul lain dalam HRMIS (Perlu diselesaikan di dalam modul lain terlebih dahulu)?
10. Mengapakah terjadi ralat untuk memuat naik templat SPK ke dalam Modul MyPerformance?
11. Saya menghadapi masalah untuk hapus Unit Organisasi yang ada pada menu Selenggara Pasukan SKU Agensi. Apakah yang perlu saya lakukan?
13. Saya tidak dapat hapus senarai SKU yang ada pada menu Selenggara SKU Agensi. Apakah yang perlu saya lakukan?

PERANAN PENGGUNA / PEMILIK KOMPETENSI

14. Bagaimana Pemilik Kompetensi ingin menukar/mengemaskini Pegawai Penilai?
15. Mengapakah tiada respon ketika saya klik pada menu sub-modul yang dipaparkan di dashboard PYD?