1. Pemilik Kompetensi telah memasukkan maklumat keluarga di dalam Pengurusan Rekod Peribadi. Apabila eGL dijana di HRMIS, mengapa maklumat keluarga tersebut tidak dipaparkan?
2. Saya seorang warganegara tetapi isteri/anak/ibu/bapa bukan warganegara. Apabila eGL dijana di HRMIS, mengapa maklumat keluarga tersebut tidak dipaparkan?
3. Saya mempunyai anak/ibu/ayah angkat. Bolehkah beliau mendapat kemudahan eGL? Apabila eGL dijana di HRMIS, mengapa maklumat beliau tidak dipaparkan?
4. Anak saya berumur 22 tahun dan maklumat beliau telah dikemaskini di modul Pengurusan Rekod Peribadi. Apabila eGL dijana di HRMIS, mengapa maklumat beliau tidak dipaparkan?
5. Anak saya berumur 27 tahun dan maklumat beliau telah dikemaskini di modul Pengurusan rekod Peribadi. Beliau tergolong dalam golongan istimewa (OKU). Apabila eGL dijana di HRMIS, mengapa maklumat beliau tidak dipaparkan sedangkan golongan ini layak untuk mendapatkan kemudahan eGL?
6. Saya seorang pesara/tentera/ polis. Walaubagaimanapun maklumat saya tiada pada eGL di hospital.
7. Bagaimana kelayakan perubatan ditentukan di Submodul Pengurusan Perubatan?
8. Maklumat gaji saya salah di paparan eGL
9. Bolehkah logo jabatan ditukar ke logo jabatan Pemilik Kompetensi pada borang eGL?
10. Apakah kelayakan kelas wad bagi seseorang pegawai?
11. Semasa membuat janaan eGL, mesej memaparkan “Janaan eGL tidak berjaya”. Kenapakah ini berlaku?
12. Apakah senarai hospital / klinik yang menerima eGL?
13. Tanggungan keluarga tidak dipaparkan ketika GL dijana sedangkan maklumat tanggungan telah dikemaskini di Modul Rekod Peribadi.
14. Bolehkah penurunan kuasa diberikan kepada Pegawai Penyelia yang paling hampir dengan CO untuk menandatangani eGL bagi menggantikan Ketua Jabatan?
15. Adakah paparan dari aplikasi Mobile MyHRMIS (eGL) bagi menggantikan cetakan Guarantee Letter?
16. Mengapa pihak hospital sering meminta GL secara manual daripada CO PBT?
17. Kenapa nama anak tidak dipaparkan dalam egl saya?
18. Kenapa saya tidak boleh jana eGL walaupun dah masukkan nama hospital, negeri dan bandar?