Data Perjawatan

Panduan Pengguna Submodul Deskripsi Tugas (JD)

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Modul Data Perjawatan

Sub Modul MyPORTFOLIO

Slaid MyPortfolio Peranan Pentadbir dan CO 

Panduan Pengguna Submodul MyPortfolio : Peranan Pentadbir Kementerian

Panduan Pengguna Submodul MyPortfolio : Peranan Pentadbir Bahagian

Panduan Pengguna Submodul MyPortfolio : Peranan Pegawai Kompetensi

Panduan Pengguna Submodul MyPortfolio : Peranan Pegawai Pengesah

Panduan Pengguna Submodul MyPortfolio : Peranan Pegawai Pelulus

Panduan Pengguna Submodul MyPortfolio : Peranan Pentadbir HRMIS

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

Aliran Kerja 

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Submodul Aliran Kerja

Pembangunan

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Submodul Pembangunan Program Kompetensi 

Tanggung Kerja

Panduan Pengguna Permohonan Fungsi Tanggung Kerja

Slide Submodul Penanggungan Kerja

Pengurusan Kerjaya 

Submodul Penilaian Tahap Potensi

Manual Pengguna Agensi

WorkFlow dan Peranan

Pengurusan Saraan, Faedah Dan Ganjaran 

Submodul Kemudahan Lain

Panduan Pengguna Kebenaran Pulang Awal 1 Jam

Panduan Permohonan Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian

Submodul Pengurusan Saraan dan Submodul Pengurusan Gaji

Panduan Pengguna Submodul Pengurusan Saraan

Panduan Pengguna Submodul Pengurusan Saraan - Menyelenggara Jadual Rujukan Saraan

Panduan Pengguna Submodul Pengurusan Gaji Fail Induk Gaji

Submodul Pengurusan Tuntutan dan Pendahuluan Diri

Panduan Pengguna Pemohon Dan Pengesah Tuntutan

Panduan Pengguna Tuntutan Pelbagai

Pengurusan Prestasi

Penambahbaikan SKU

Penambahbaikan Mekanisma Kawalan SKU PYD

Penambahbaikan Fungsi Selenggara SKU Agensi - Pentadbir SKU Bahagian

Penambahbaikan LNPT - PYD

Senarai Semak Sebelum Aktiviti Memuat Naik Templat SPK ke dalam Sistem MyPerformance

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - MyPerformance - Urusetia PPSM

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - MyPerformance - Sasaran Kerja Utama (SKU)

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - MyPerformance - Pentadbir Prestasi

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - MyPerformance - Pemilik Kompetensi 

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - MyPerformance - Pegawai Penilai Pelbagai Peringkat (P3P)