Pembangunan

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Submodul Pembangunan Program Kompetensi 

Tanggung Kerja

Panduan Pengguna Permohonan Fungsi Tanggung Kerja

Slide Submodul Penanggungan Kerja

Pengurusan Kerjaya 

Submodul Penilaian Tahap Potensi

 Panduan Pengguna - Pentadbir PTP Agensi

Manual Pengguna Agensi

WorkFlow dan Peranan

Submodul Laluan Kerjaya

Manual Pengguna HRMIS - SME - Pentadbir SME Ketua Perkhidmatan

Submodul Keputusan Program Penilaian Kepimpinan (LEAPs)

Manual Pengguna - Keputusan Program Penilaian Kepimpinan (LEAPs) - Pemilik Kompetensi

Pengurusan Saraan, Faedah Dan Ganjaran 

Submodul Kemudahan Lain

Panduan Pengguna Kebenaran Pulang Awal 1 Jam

Panduan Permohonan Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian

Submodul Pengurusan Saraan dan Submodul Pengurusan Gaji

Panduan Pengguna Submodul Pengurusan Saraan

Panduan Pengguna Submodul Pengurusan Saraan - Menyelenggara Jadual Rujukan Saraan

Panduan Pengguna Submodul Pengurusan Gaji Fail Induk Gaji

Submodul Pengurusan Tuntutan dan Pendahuluan Diri

Panduan Pengguna Pemohon Dan Pengesah Tuntutan

Panduan Pengguna Tuntutan Pelbagai

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Tuntutan Bayaran Kerja Lebih Masa

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri (Peranan Pemohon Dan Pengesah Tuntutan)

Pengurusan Prestasi

Penambahbaikan Myperformance HRMIS - SKU (Jan 2023)

Penambahbaikan LNPT - Paparan Kegiatan dan Sumbangan

Penambahbaikan Myperformance HRMIS - SKU (Jun 2023)

Penambahbaikan Myperformance HRMIS - SKU (Mei 2023)

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - MyPerformance - Pentadbir SKU Bahagian

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - MyPerformance - Pentadbir SKU Agensi

Penambahbaikan SKU

Penambahbaikan Mekanisma Kawalan SKU PYD

Penambahbaikan Fungsi Selenggara SKU Agensi - Pentadbir SKU Bahagian

Penambahbaikan LNPT - PYD

Senarai Semak Sebelum Aktiviti Memuat Naik Templat SPK ke dalam Sistem MyPerformance

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - MyPerformance - Urusetia PPSM

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - MyPerformance - Pemilik Kompetensi 

Panduan Pengguna HRMIS 2.0 - MyPerformance - Pegawai Penilai Pelbagai Peringkat (P3P)