Berikut merupakan tarikh akhir penilaian kriteria 1 dalam KPI HRMIS Bagi Tahun 2018