Perhatian Kepada:Semua Agensi Pengguna HRMIS
Tarikh / Masa Mula:2 Ogos 2019 (Jumaat) / 6.00 petang
Tarikh / Masa Tamat:2 Ogos 2019 (Jumaat) / 7.00 malam
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab:Dimaklumkan bahawa terdapat Penyelenggaraan Teknikal HRMIS pada tarikh dan masa seperti yang dinyatakan di atas.
Kesan kepada pengguna yang terlibat:Sehubungan itu, sepanjang tempoh tersebut akan terdapat gangguan ke atas capaian perkhidmatan seperti berikut:

1. HRMIS 2.0 (hrmis2.eghrmis.gov.my)
2. HRMIS Klasik (hrmis.eghrmis.gov.my, hrmisone.eghrmis.gov.my, zontimur.eghrmis.gov.my)
3. MyHRMIS Mobile
4. Kaunter eGL
5. MyHRMIS eGL
6. Sistem Pengurusan Meja Bantuan
7. Sistem MyKehadiran (web sahaja)

Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui:Nama Pegawai : Encik Ahmad Naufal bin Jamri
Telefon : 03-8885 3176

Nama Pegawai : Encik Fauzi bin Azmi
Telefon : 03-8885 5194

Helpdesk JPA
E-mel : helpdesk[at]jpa.gov.my
Telefon : 03-8321 1400