Dimaklumkan bahawa terdapat penambahbaikan di modul/submodul LNPT HRMIS 2.0 yang melibatkan menu Pegawai Yang Dinilai (PYD). Penambahbaikan ini telah berada di persekitaran Production HRMIS 2.0 pada 19 Julai 2022 dan keterangan serta skrin penambahbaikan mengenai perkara ini adalah seperti di lampiran.
Perhatian dan kerjasama Tuan/Puan dalam hal ini adalah dihargai.

MUAT TURUN