Dimaklumkan bahawa terdapat penambahbaikan di modul/submodul MyPerformance HRMIS 2.0 – Sasaran Kerja Utama yang melibatkan antaramuka di fungsi Selenggara SKU Agensi. Penambahbaikan ini dijangka berada di persekitaran Production HRMIS 2.0 selewat-lewatnya pada 8 Ogos 2022. Sehubungan itu, keterangan serta skrin penambahbaikan mengenai perkara ini adalah seperti di lampiran.Perhatian dan kerjasama Tuan/Puan dalam hal ini adalah dihargai.

MUAT TURUN