Untuk makluman, JPA telah menambah baik aplikasi myHRMIS Cuti bagi kegunaan Guru-Guru Akademik. Aplikasi ini membolehkan Guru-Guru Akademik membuat permohonan cuti, menyemak status cuti, menyemak kelayakan cuti, menyokong cuti dan meluluskan cuti serta menyokong dan meluluskan Gantian Cuti Rehat (GCR). Mohon tuan/puan dan agensi yang terlibat untuk mengemas kini maklumat yang diperlukan dalam Sistem HRMIS bagi melancarkan penggunaan fungsi tersebut.