Perhatian Kepada:Pengguna HRMIS 2.0
Tarikh / Masa Mula:2 September 2020 (Rabu) / 11.00 pagi
Tarikh / Masa Tamat:Tarikh / Masa Akhir 4 September 2020 (Jumaat) / 12.00 tengah malam
Kerja-kerja / Tujuan / Sebab:Dimaklumkan bahawa terdapat aktiviti penyelenggaraan Sistem HRMIS bagi Submodul Tuntutan Dan Pendahuluan Diri serta fungsi Penjanaan dan Cetakan PDF, word, wxcel, CSV, XML, MHTML dan TIFF. 
Kesan kepada pengguna yang terlibat:Sehubungan itu, sepanjang tempoh tersebut akan terdapat gangguan ke atas capaian perkhidmatan seperti berikut:
1. HRMIS 2.0 (hrmis2.eghrmis.gov.my)
Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui:Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB)
url : spmb.jpa.gov.my

Helpdesk JPA
Telefon : 03-8321 1400