Perhatian kepada:


Semua Agensi Pengguna HRMIS

Tarikh / Masa Mula


30 Julai 2018 (Isnin) / 05:30 petang

Tarikh / Masa Tamat


30 Julai 2018 (Isnin) / 5:50 petang

Kerja-kerja/ tujuan/ sebab:


Kerja-kerja Penyelenggaraan Pangkalan Data HRMIS

Kesan kepada pengguna yang terlibat:


Tidak dapat mengakses HRMIS, aplikasi HRMIS Mobile, eGL dan Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB).

Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui:


Talian telefon : 03-83211400