Perhatian kepada:


Semua Agensi Pengguna HRMIS

Tarikh / Masa Mula


13 Julai 2018 (Jumaat) / 08:00 malam

Tarikh / Masa Tamat


13 Julai 2018 (Jumaat) / 10:00 malam

Kerja-kerja/ tujuan/ sebab:


Kerja-kerja Penyelenggaraan Cluster Pangkalan Data HRMIS

Kesan kepada pengguna yang terlibat:


Tidak dapat mengakses HRMIS, aplikasi HRMIS Mobile, eGL dan Sistem Pengurusan Meja Bantuan (SPMB).

Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui:


Talian telefon : 03-83211400