Perhatian kepada:


Semua Agensi Pengguna HRMIS

Modul :


Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) HRMIS

Keterangan :


Sukacita dimaklumkan bahawa satu penambahbaikan laporan baru iaitu Senarai Maklumat Kursus Diperlukan telah ditambah di persekitaran HRMIS 2.0 dan laporan ini boleh dicapai oleh pentadbir agensi yang mempunyai peranan kod [483] PM-Administrator.Penambahbaikan ini bertujuan untuk memudahkan Pentadbir Agensi mendapatkan senarai maklumat kursus diperlukan yang telah diisi oleh Pegawai Yang Dinilai semasa proses penilaian LNPT.Lampiran Capaian:


Seperti di lampiran (klik disini untuk muat turun lampiran)

Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi kami melalui:


Talian telefon : 03-83211400