LAMPIRAN A

BAYARAN WAD

KADAR-KADAR           BERIKUT          IALAH          BAYARAN           WAD          SEHARI           DI           HOSPITAL-

HOSPITAL           DAN          LAIN-LAIN           YAYASAN          PERUBATAN          KERAJAAN          YANG           DI-

KENAKAN            KEPADA            PEGAWAI-PEGAWAI,            PESARA-PESARA           DAN          KELUARGA-

KELUARGA MEREKA

(P. A. "F" 21)

WAD AM‡ DAN BERSALIN† -

Gaji Pegawai / Pesara Sebelum Bersara

Bayaran Harian

KELAS I:

Pegawai

Pesara*

Bilik seorang .. $990 sebulan dan ke atas $8.00 $4.00
Bilik berdua .. $680 sebulan ke atas tetapi di bawah $990 1% daripada gaji tetapi tidak melebihi $8.00 % daripada gaji tetapi tidak melebihi $4.00
Bilik bertiga atau
Iebih
$380 sebulan dan ke atas tetapi di bawah $680 1% daripada gaji % daripada gaji tetapi tidak melebihi $3.40
KELAS II:
Kelas IIA ..
Kelas IIB ..
bracket_rt.jpg (2364 bytes) $180 sebulan dan ke atas tetapi tidak melebehi $380 1% daripada gaji % daripada gaji tetapi tidak melebihi$1.90
Kelas III .. Bergaji di bawah $180 sebulan Percuma Percuma

HOSPITAL SAKIT OTAK---

Gaji Pegawai / Pesara Sebelum Bersara

Bayaran Harian

Pegawai

Pesara*

KELAS I   .. .. $680 sebulan dan ke atas $2.50 .. .. $1.25
KELAS II  .. .. $180 sebulan dan ke atas tetapi di bawah $680 $0.50 .. .. $0.25
KELAS III .. .. Bergaji di bawah $180 sebulan Percuma .. Percuma

 

* CATITAN KHAS UNTUK PESARA:

      Walau berapa pun gaji seseorang pesara sejurus sebelum ia bersara, ja akan dikecualikan dari bayaran wad jika pencen yang diterimanya tiap-tiap bulan tidak melebihi $180.

     

† BERSALIN BUKAN DI HOSPITAL BAGI ISTERI KEPADA ATAU PEGAWAI KERAJAAN

      Seseorang isteri kepada atau pegawai Kerajaan yang memilih untuk bersalin di tempat yang lain daripada hospital Kerajaan boleh dikenakan bayaran yang tidak melebihi $200 bila ia dirawati oleh seorang pegawai perubatan.

     

‡ CATITAN AM:
      Kelayakan masuk ke dalam kelas wad tertentu di atas adalah juga bergantung kepada adanya kekosongan dalarn kelas wad tersebut pada masa yang berkenaan.


mukasurat 10