LAMPIRAN "A"

PASUKAN-PASUKAN SUKARELA

(P.A. 41)

1. Askar Wataniah.
2. Simpanan Sukarela Tentera Laut Di Raja.
3. Simpanan Sukarela Tentera Udara Di Raja.
4. Simpanan Sukarela Polis.
5. Pertahanan Awam.

lampiran A