Jika didalam sesuatu tahun terdapat 80,000 borang permohonan maka bilangan jawatan Pembantu Tadbir yang diperlukan ialah:-80,000
------------
   7,750


=                10.32, iaitu 10 jawatan

5.4.

Kompleksiti Tugas


5.4.1.

Kompleksiti tugas biasanya ditakrifkan sebagai tahap kerumitan bagi melaksanakan sesuatu tugas. Kerumitan ini mungkin disebabkan oleh jenis tugas itu sendiri, keperluan-keperluan yang dimestikan bagi melaksanakan sesuatu tugas, kerjasama dan bantuan yang diperlukan untuk melaksanakannya, peralatan yang digunakan serta kemahiran yang diperlukan. Secara umumnya, tugas-tugas yang dianggap kompleks memerlukan kakitangan yang berpengalaman serta berkemahiran dan wajar diberi ganjaran yang


mukasurat 60