LAMPIRAN F2

KAEDAH PELARASAN GAJI PERTUKARAN PELANTIKAN BAGI
PEGAWAI SAINS GRED C48 KEPADA PEGAWAI PEMULIHAN
PERUBATAN GRED U48

Kaedah Pelarasan Gaji Kepada Matagaji Baru Di Peringkat (P) 2 Gred U48

Tarikh Kuat Kuasa : 1 Januari 2004
Tarikh Pergerakan Gaji Asal : 1 Julai

Tarikh

Gaji Sekarang Gred C48 (RM) 

Gaji Baru Gred U48 (RM)

Catatan

31.12.2003

4620.65
(P2T3)

-

Gaji akhir di jawatan asal.

1.1.2004

4620.65
(P2T3)

4820.30
(P2T4)

Tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan. Gaji permulaan pertukaran pelantikan yang akan ditawarkan kepada anggota.

1.7.2004

-

5015.11
(P2T5)

TPG jawatan asal. Pergerakan gaji diberikan di jawatan baru (Pergerakan gaji biasa mengikut keputusan PPSM).

1.1.2005

-

5209.92
(P2T6)

TPG jawatan baru (Pergerakan gaji biasa mengikut keputusan PPSM).

Catatan:

PPSM             : Panel Pembangunan Sumber Manusia
TPG                 : Tarikh Pergerakan Gaji


mukasurat 1