B. MAKLUMAT KHUSUS DALAM BORANG TERTENTU
1.               BORANG JPA.BP.SPPP.B01a MAKLUMAT PESARA
Isikan kod jenis persaraan pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod JENIS PERSARAAN.
Contoh: Persaraan kerana mencapai umur 55 tahun atau 56 tahun
Cara Mengisi :
Isikan tarikh diperiksa oleh Lembaga Perubatan Hospital Kerajaan pada petak yang disediakan.
iii.        Kategori akaun
Isikan kod kategori akaun pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod KATEGORI AKAUN.  
Cara Mengisi:
Isikan kod bank pembayar pada petak yang disediakan dengan merujuk Jadual Kod Bank
Cara Mengisi:
v.         Nama bank
Cara Mengisi :
Tulis nama cawangan bank pada ruangan yang disediakan.
Contoh: Cawangan Kompleks Pertama
Cara Mengisi:
1
i.          Jenis Persaraan
0
ii.         Jika sakit, tarikh diperiksa oleh Lembaga Perubatan
Contoh : Akaun Simpanan
iv.        Kod bank
Contoh : Bank Muamalat
Tulis nama bank pada ruangan yang disediakan
Contoh: Bank Muamalat
vi.        Nama cawangan
0   1
0   1
BANK MUAMALAT
CAWANGAN KOMPLEKS PERTAMA

mukasurat 12