Jadual 7
Borang dan Dokumen Urusan Percantuman Perkhidmatan Lepas
Bil.
Borang dan Dokumen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Borang JPA.BP.SPPP.B05 - Permohonan Percantuman Perkhidmatan Lepas

Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti bagi perkhidmatan sebelum dan perkhidmatan sekarang.

Salinan Kad Pengenalan pegawai

Salinan surat kelulusan perletakan jawatan atau pelepasan dengan izin daripada agensi-agensi terdahulu (jika berkenaan)

Salinan surat kelulusan cuti tanpa gaji (jika berkenaan)
Salinan surat tawaran pelantikan (jika berkenaan)

Borang BAT D 132 Pindaan 1/95 bagi bekas anggota tentera

Penyata Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) (jika berkenaan)

Surat persetujuan pembayaran balik ganjaran, saguhati atau caruman majikan di LTAT daripada pegawai (jika berkenaan)

Salinan surat tawaran biasiswa bagi kes-kes perletakan jawatan bagi melanjutkan pelajaran (jika berkenaan)

Salinan dokumen lain yang berkaitan dengan perkhidmatan lepas yang hendak dicantumkan


mukasurat 3