Skim
Perkhidmatan

Kod
Gaji Lama

Klasifikasi
Perkhidmatan dan
Kod Pengenalan

Kod
Gaji Baru

Jadual
Bilangan

Pegawai Penyelidik (Unit
Tenaga Nuklear (UTN),
Institut Penyelidikan
Perubatan (IMR), MIMOS,
Pusat Penyelidikan
Perhutanan Sabah (Jabatan
Perhutanan Sabah), Jabatan
Pertanian Sarawak, (Bahagian
Penyelidikan Pertanian),
Lembaga Koko Malaysia,
Institut Penyelidikan Haiwan/
Pusat Ternakan, Pusat Sains
Teknologi Pertahanan
(Kementerian Pertahanan)
Institut Penyelidikan Galian

A11

(Penyelidikan) Q

Q3 Q-3
Pegawai Penyelidik (Unit
Tenaga Nuklear (UTN), Institut
Penyelidikan Perubatan (IMR),
MIMOS, Pusat Penyelidikan
Perhutanan Sabah (Jabatan
Perhutanan Sabah), Jabatan
Pertanian Sarawak, (Bahagian
Penyelidikan Pertanian),
Lembaga Koko Malaysia,
Institut Penyelidikan Haiwan/
Pusat Ternakan, Pusat Sains
Teknologi Pertahanan
(Kementerian Pertahanan)
Institut Penyelidikan Galian
A10 (Penyelidikan) Q Q2 Q-2
Pegawai Penyelidik
(di SERU, Kementerian
Perumahan dan Kerajaan
Tempatan)
A20 (Pentadbiran dan Sokongan) N N3 N-3
Pegawai Penyelidik
(di SERU, Kementerian
Perumahan dan Kerajaan
Tempatan)
A11 (Pentadbiran dan Sokongan) N N3 N-3
Pegawai Penyelidik
(di SERU, Kementerian
Perumahan dan Kerajaan
Tempatan)
A10 (Pentadbiran dan Sokongan) N N2 N-2
Pegawai Perhubungan Premen C14 (Keselamatan dan Pertahanan Awam) KP KP7 KP-6
Pegawai Perhubungan Premen C05 (Keselamatan dan Pertahanan Awam) KP KP7 KP-6
Pegawai Peperiksaan A19 (Pendidikan) DG DG3 DG-3
Pegawai Peperiksaan A11

(Pendidikan) DG

DG3 DG-3
Pegawai Peperiksaan A10 (Pendidikan) DG DG2 DG-2
Pegawai Perancang Bahasa A20 (Sosial) S S3    S-3   
Pegawai Perancang Bahasa

A11

(Sosial) S S3    S-3   

mukasurat 1061