Lampiran "A"

 

Had Kadar Sewa Rumah bagi Pegawai-pegawai Sabah dan Sarawak yang bertugas di Semenanjung Malaysia


ZON TENGAH

=      Wilayah Persekutuan, Selangor.
ZON UTARA =      Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan Perak
ZON SELATAN =      Negeri Sembilan, Melaka dan Johor.
ZON TIMUR =      Kelantan, Terengganu dan Pahang

 

Zon Tengah

Zon Utara
dan Selatan

Zon Timur
KUMPULAN A
*Tingkatan Tertinggi "D" dan ke atas .. $ 1,000 s.b. $ 650 s.b. $ 500 s.b
*Tingkatan Tertinggi "G" hingga "E" .. $    750 s.b. $ 490 s.b. $ 375 s.b.
Tingkatan Kanan .. .. .. .. $    600 s.b. $ 390 s.b $ 300 s.b.
Tingkatan Biasa .. .. .. .. $    550 s.b. $ 360 s.b. $ 275 s.b.
KUMPULAN B
Tingkatan Kanan/Tertinggi .. .. .. $    450 s.b. $ 300 s.b. $ 225 s.b
Tingkatan Biasa .. .. .. .. $    400 s.b. $ 260 s.b. $ 200 s.b.
KUMPULAN C
Tingkatan Kanan/Tertinggi .. .. .. $    375 s.b. $ 250 s.b. $ 190 s.b.
Tingkatan Biasa .. .. .. .. $    350 s.b. $ 230 s.b. $ 180 s.b.
KUMPULAN D
Tingkatan Kanan/Tertinggi .. .. .. $    325 s.b. $ 210 s.b. $ 165 s.b.
Tingkatan Biasa .. .. .. .. $    300 s.b. $ 195 s.b. $ 150 s.b

*

Di mana Elaun Bantuan Sewa Rumah yang dilayaki adalah lebih tinggi daripada had kadar sewa yang ditetapkan, maka pegawai adalah diberi pilihan sama ada hendak terus menerima Elaun Bantuan Sewa Rumah yang sedang dinikmati ataupun menduduki rumah yang disewa oleh Kerajaan tertakluk kepada had kadar sewa yang ditetapkan itu.


mukasurat 5