Universiti / Institusi

Kelayakan

Nilaitaraf

 

 

 

 

 

3.       Universiti Putra
Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       Universiti Teknologi
MARA

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       Universiti Kebangsaan Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Kejuruteraan Petroleum dan Gas/Gas Asli

 

a.       Bachelor Kejuruteraan (Pertanian)

b.       Bachelor Kejuruteraan Awam

c.       Bachelor Kejuruteraan Mekanikal/Sistem

d.       Bachelor Kejuruteraan (Elektronik/Komputer)

 

e.       Bachelor Kejuruteraan dalam bidang:

-          Kejuruteraan Awam

-          Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

-          Kejuruteraan Kimia

-          Kejuruteraan Mekanikal & Pembuatan

-          Kejuruteraan Proses Makanan

-          Kejuruteraan Sistem Komputer & Komunikasi

-          Kejuruteraan Biologi dan Pertanian

 

f.         Bachelor Kejuruteraan Aerongkasa

 

Diploma Lanjutan/Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan dalam bidang:

 

-          Kejuruteraan Awam

-          Kejuruteraan Elektronik

-          Kejuruteraan Elektrik

-          Kejuruteraan Mekanikal

 

 

Ijazah Kejuruteraan dalam bidang:

-          Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem

-          Kejuruteraan Kimia

-          Kejuruteraan Biokimia

-          Kejuruteraan Mekanikal

-          Kejuruteraan Awam/Struktur

 

 

 

 

 

 

 

Diiktiraf sebagai kelayakan professional bagi maksud
lantikan ke jawatan Jurutera
atau jawatan-jawatan yang
bersesuaian dalam
Perkhidmatan Kerajaan

 

mukasurat 432