Universiti/Institusi

Kelayakan

Nilaitaraf

 

MALAYSIA

 

1.        Universiti Putra
Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.        Institut Teknologi
MARA

 

 

 

 

3.        Universiti Malaysia
Sabah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMERIKA SYARIKAT

 

1.        University of California,
Berkeley

 

2.        Colorado State
University, Boulder

 

3.        Yale University New
Haven, Connecticut

 

4.        University of Florida,
Gainesville

 

5.        University of Georgia,
Athens

 

 

 

 

Bacelor Sains (Perhutanan)

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma Perhutanan

 

 

Diploma Perhutanan

 

 

 

 

 

Ijazah Sarjana Muda Sains
Perhutanan dengan Kepujian
dalam bidang :

 

i.    Perhutanan Tropika

ii.   Antarabangsa

iii.  Taman Alam 

     Semulajadi Dan Rekreasi

iv.  Teknologi & Industri dan
     Serat Kayu

 

 

 

Bachelor of Science Forestry
(Hons)

 

Bachelor of Science Forestry

 

 

Bachelor of Science Forestry

 

 

Bachelor of Science Forestry

 

 

Bachelor of Science Forestry

 

 

 

 

 

Diiktiraf sebagai kelayakan
profesional setaraf dengan
Ijazah Sarjana Muda Kepujian
dari universiti tempatan bagi
maksud lantikan ke Pegawai
Perhutanan atau jawatan-
jawatan yang bersesuaian
dalam Perkhidmatan Kerajaan.

 

Diiktiraf dengan diploma bidang
yang sama yang telah diiktiraf.

 

Diiktiraf di peringkat separa
profesional untuk maksud
lantikan ke jawatan
bersesuaian dalam
perkhidmatan awam.

 

Diiktiraf setaraf dengan Ijazah
Sarjana Muda Sains
Perhutanan dengan Kepujian
dari universiti tempatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua kelayakan Ijazah
Perhutanan yang mendapat
taraf 'accredited' oleh 'The
Society of American Foresters'
adalah diiktiraf setaraf dengan
Bachelor Sains (Perhutanan)
dari Universiti Putra Malaysia.

 

 

 

 

mukasurat 1119