SUMBER MANUSIA

Tahun
1997

Akta A986 AKTA PIHAK-PIHAK PENCEN BERKUASA BERKANUN DAN TEMPATAN (PINDAAN) 1997
Akta A984 AKTA AHLI PARLIMEN (SARAAN) (PINDAAN) 1997
Akta A1006 AKTA PENCEN PIHAK-PIHAK BERKUASA BERKANUN DAN TEMPATAN (PINDAAN ) (NO. 2) 1997

Tahun
1994

Akta A904 AKTA PENCEN PIHAK-PIHAK BERKUASA BERKANUN DAN TEMPATAN (PINDAAN) 1994
Akta A883 AKTA TRIBUNAL PERKHIDMATAN AWAM (PINDAAN) 1994

Tahun
1992

Akta A824 AKTA PENCEN PIHAK-PIHAK BERKUASA BERKANUN DAN TEMPATAN (PINDAAN) 1992
Akta A823 AKTA PENCEN (PINDAAN) 1992
Akta A822 AKTA TRIBUNAL PERKHIDMATAN AWAM (PINDAAN) 1992

Tahun
1991

Akta 454 AKTA KUMPULAN WANG AMANAH PENCEN 1991
Akta A794 AKTA PENCEN PIHAK-PIHAK BERKUASA BERKANUN DAN TEMPATAN (PINDAAN) 1991
Akta A793 AKTA PENCEN (PINDAAN) 1991

Tahun
1990

P.U. (A) 296 AKTA PENCEN 1980 PERATURAN-PERATURAN PENCEN (PINDAAN) 1990

Tahun
1988

Akta A687 AKTA TRIBUNAL PERKHIDMATAN (PINDAAN) 1988

Tahun
1986

Akta A645 AKTA PENCEN PIHAK-PIHAK BERKUASA BERKANUN DAN TEMPATAN (PINDAAN) 1986
Akta A644 AKTA PENCEN (PINDAAN) 1986

Tahun
1985

Akta A625 AKTA PENCEN (PINDAAN) 1985
Akta A619 AKTA PENCEN PIHAK-PIHAK BERKUASA BERKANUN DAN TEMPATAN (PINDAAN) 1985

Tahun
1984

Akta A609 AKTA SARAAN HAKIM (PINDAAN) 1984

Tahun
1983

Akta A568 AKTA PENYELARASAN PENCEN (PINDAAN)1983

Tahun
1980

Akta 239 AKTA PENCEN PIHAK-PIHAK BERKUASA BERKANUN DAN TEMPATAN 1980
Akta 238 AKTA PENYELARASAN PENCEN 1980
Akta 237 AKTA AHLI PARLIMEN (SARAAN) 1980
Akta 228 AKTA PENGHITUNGAN SEMULA PENCEN 1980
Akta 227 AKTA PENCEN 1980
P.U. (A) 317 AKTA PENCEN 1980 - PERATURAN-PERATURAN PENCEN (PINDAAAN) 1996
P.U. (A) 134 AKTA PENCEN PIHAK - PIHAK BERKUASA BERKANUN DAN TEMPATAN 1980
Akta A495 AKTA PENCEN (PINDAAN) 1980

Tahun
1977

Akta 186 AKTA TRIBUNAL PERKHIDMATAN AWAM 1977
P.U. (A) 39 AKTA TRIBUNAL PERKHIDMATAN AWAM 1977 - PERATURAN-PERATURAN TRIBUNAL PERKHIDMATAN AWAM 1978

 

UNDANG-UNDANG SIBER


Tahun
1998

Akta 588 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA ACT 1998
Akta 589 MALAYSIAN COMMUNICATIONS AND MULTIMEDIA COMMISION ACT 1998

Tahun
1997

Akta 564 AKTA TELEPERUBATAN 1997
TELEMEDICINE ACT 1997
Akta 563 AKTA JENAYAH KOMPUTER 1997
COMPUTER CRIMES ACT 1997
Akta 562 AKTA TANDATANGAN DIGITAL 1997
DIGITAL SIGNATURE ACT 1997

Tahun
1987

Akta 332 COPYRIGHT ACT 1987