PERINTAH - PERINTAH AM PERSEKUTUAN

BAB A

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN) 2005
(Membatalkan
LANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT)
BAB B ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN
BAB C CUTI
BAB D TATATERTIB
BAB E RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN
BAB F PERUBATAN
BAB G WAKTU BEKERJA DAN LEBIH MASA


PERINTAH - PERINTAH AM NEGERI SARAWAK 
(Diselenggara dan Dikeluarkan oleh Pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak)