SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN 1975

MENU SENARAI TAHUN


BIL 1 KEDUDUKAN JAWATAN DAN PENYANDANG JAWATAN PEKERJA SETOR DI DALAM PERKHIDMATAN KERAJAAN
BIL 2 BORANG-BORANG BAHARU BAGI MENYEDIAKAN KERTAS-KERTAS TAMAT PERKHIDMATAN
(Dibatalkan menurut PP Bil 2 Tahun 1982)
BIL 3 PENGWUJUDAN LEMBAGA PEMERIKSA JABATAN DAN PINDAAN KEPADA PERUNTUKAN MENGENAI MARKAH LULUS DALAM SUKATAN PEPERIKSAAN
(Dibatalkan oleh PP Bil. 2 Tahun 1982)
BIL 4 PENUBUHAN MAJLIS BERSAMA JABATAN
(Dibatalkan oleh SPP Bil. 2 Tahun 1982)
BIL 5 PEMBANTU-PEMBANTU TEKNIK YANG TELAH DILANTIK SEBAGAI KADET-KADET TEKNIK SEBELUM 15HB. MEI, 1970 DAN DISAHKAN DALAM JAWATAN SELEPAS TARIKH TERSEBUT
BIL 6 PENJELASAN TERHADAP PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 8 TAHUN 1975
BIL 7 PEMBAYARAN ELAUN TAMBAHAN KE ATAS PENCEN YANG DIBAYAR DI BAWAH SEKIM PENCEN BALU DAN ANAK YATIM, SEMENANJUNG MALAYSIA
BIL 8 PINDAAN KEPADA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 1974 MENGENAI PAKAIAN MASA BEKERJA DAN SEMASA MENGHADIRI UPACARA-UPACARA RESMI BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN
BIL 9 SURAT PENGHARGAAN
BIL 10 PEKERJA-PEKERJA SEMENTARA YANG TIDAK MEMILIKI KELAYAKAN PENUH
BIL 11 PEMBAYARAN ELAUN TAMBAHAN KE ATAS PENCEN YANG DIBAYAR KEPADA PESARA-PESARA ANGKATAN TENTERA
(Membatalkan Pekeliling F.E.O. Bil. 10 Tahun 1957)
BIL 12 PENYELARASAN GAJI BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN YANG DIPINJAMKAN KE BADAN-BADAN BERKANUN/KUASA-KUASA TEMPATAN, BERIKUTAN DENGAN PENGUATKUASAAN LAPURAN HARUN
BIL 13 GANTIAN CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN
(Dibatalkan oleh PP Bil 3 Tahun 1983)
BIL 14 MENGOSONGKAN RUMAH KERAJAAN APABILA BERSARA
BIL 15 PEMBAYARAN BONUS BAGI PEKERJA-PEKERJA DALAM PERKHIDMATAN AWAM, BADAN-BADAN BERKANUN DAN PENGUASA-PENGUASA TEMPATAN
BIL 16 MELAPURKAN HARTA-HARTA KEPADA LEMBAGA TATATERTIB OLEH KAKITANGAN KERAJAAN
(Dibatalkan menurut  PP Bil. 4 Tahun 1981)
BIL 17 LAPURAN PENYIASATAN BIRO SIASATAN NEGARA