Menu
RSS

You are here:Utama»Makluman Semasa»Antaramuka Baru Aplikasi HRMIS

Status Penghantaran Borang Pengesahan Maklumat Pengisian Dalam HRMIS Featured

Status sehingga 15 Disember 2011

BIL

Agensi

Bil Agensi

Bil Agensi Telah Hantar

Bil Agensi Belum Hantar

1

JABATAN PERDANA MENTERI

45

38

7

2

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

6

6

0

3

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

7

7

0

4

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

10

7

3

5

KEMENTERIAN KERJA RAYA

4

2

2

6

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

1

0

1

7

KEMENTERIAN KEWANGAN

5

5

0

8

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

3

3

0

9

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

3

1

2

10

KEMENTERIAN PELANCONGAN MALAYSIA

2

1

1

11

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

6

2

4

12

KEMENTERIAN PENERANGAN, KEBUDAYAAN DAN KOMUNIKASI MALAYSIA

17

17

0

13

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

25

17

8

14

KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

12

11

1

15

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

4

4

0

16

KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN

3

3

0

17

KEMENTERIAN PERTAHANAN

3

3

0

18

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

11

10

1

19

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

8

8

0

20

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

7

6

1

21

KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

10

9

1

22

KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

13

9

4

23

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

11

11

0

24

KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

2

2

0

25

KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

4

4

0

26

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI JOHOR

41

40

1

27

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI KEDAH

34

1

33

28

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI KELANTAN

37

8

29

29

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI MELAKA

25

25

0

30

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PAHANG

37

26

11

31

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PERAK

39

11

28

32

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PERLIS

17

4

13

33

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

22

17

5

34

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SABAH

75

19

56

35

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK

73

20

53

36

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR

34

31

3

37

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SEMBILAN

28

21

7

38

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

31

19

12

JUMLAH

715

428

287

Last modified onJumaat, 23 Disember 2011 11:37
back to top