Menu
RSS

You are here:Galeri»Foto»Program Assist Bil. 1/2017
Makluman Semasa

Makluman Semasa (131)

Permohonan Perkongsian Data HRMIS

Sektor integrasi telah melaksanakan pembangunan perkongsian data HRMIS dengan menggunakan fungsi web services. Sehubungan itu, sektor integrasi telah menyediakan beberapa dokumen sebagai panduan bagi pihak agensi untuk berkongsi data dengan HRMIS. Dokumen yang dilampirkan adalah seperti berikut:

1) Kertas Perkongsian Data HRMIS

2) Garispanduan Pelaksanaan Perkongsian Data HRMIS

3) Lampiran A - Senarai Elemen Data Menggunakan Kaedah SRS dan A/muka Integrasi (Web services)

4) Lampiran B - Senarai Elemen Data Menggunakan Kaedah Peralihan Data (DC Tools)

5) Lampiran C - Senarai Elemen Jadual Rujukan HRMIS

6) Lampiran Borang Permohonan Perkongsian Data HRMIS

7) Manual Pengguna Perkongsian Data

Baca Selanjutnya...

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu HRMIS Bil. 1/2012

Dimaklumkan bahawa Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu HRMIS Bil. 1/2012 akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 3 April 2012

Masa : 9.30 pagi

Tempat : Dewan B, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC)

Pengerusi : YBhg. Tan Sri Abu Bakar Bin Haji Abdullah (Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia)

Surat jemputan rasmi bertarikh 22 Mac 2012 telah dihantar dan dialamatkan kepada semua Ketua Setiausaha Kementerian dan Setiausaha Kerajaan Negeri.

Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan kepada pegawai-pegawai berikut :

Puan Nooratul Ashikin Binti Dilah

(e-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 03-8316 4316)

atau

Cik Siti Azura Binti Khairruddin

(e-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Tel: 03-8316 4353)

Baca Selanjutnya...

Makluman: Keutamaan Penggunaan Aplikasi HRMIS Berdasarkan Keperluan Semasa

Adalah dimaklumkan bahawa mulai 6.00 petang, 30 Disember 2011 (Jumaat), capaian kepada Aplikasi HRMIS akan dihadkan kepada 4 modul/submodul sahaja iaitu SKT*, LNPT, CUTI dan Pentadbiran Sistem. Ini dilakukan untuk memberi keutamaan akses kepada modul/submodul tersebut sahaja.

*Bagi pelaksanaan submodul LNPT bagi fungsi SKT, sekirannya CO tidak berjaya untuk menghantar SKT 2011 kepada pegawai penilai untuk pengesahan, adalah memadai bagi CO untuk menyimpan SKT yang telah dilengkapkan di HRMIS.

Sekiranya terdapat keperluan akses kepada modul/submodul lain, sila hubungi Helpdesk HRMIS bagi mendapatkan bantuan. Perlaksanaan penutupan modul/submodul HRMIS selain di atas adalah untuk sementara dan pembukaan semula akan diumumkan secara rasmi pada satu tarikh yang akan diberitahu kelak.

Baca Selanjutnya...

Status Penghantaran Borang Pengesahan Maklumat Pengisian Dalam HRMIS

Status sehingga 15 Disember 2011

BIL

Agensi

Bil Agensi

Bil Agensi Telah Hantar

Bil Agensi Belum Hantar

1

JABATAN PERDANA MENTERI

45

38

7

2

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

6

6

0

3

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

7

7

0

4

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

10

7

3

5

KEMENTERIAN KERJA RAYA

4

2

2

6

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

1

0

1

7

KEMENTERIAN KEWANGAN

5

5

0

8

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

3

3

0

9

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

3

1

2

10

KEMENTERIAN PELANCONGAN MALAYSIA

2

1

1

11

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

6

2

4

12

KEMENTERIAN PENERANGAN, KEBUDAYAAN DAN KOMUNIKASI MALAYSIA

17

17

0

13

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

25

17

8

14

KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

12

11

1

15

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

4

4

0

16

KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN

3

3

0

17

KEMENTERIAN PERTAHANAN

3

3

0

18

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

11

10

1

19

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

8

8

0

20

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

7

6

1

21

KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

10

9

1

22

KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

13

9

4

23

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

11

11

0

24

KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

2

2

0

25

KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

4

4

0

26

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI JOHOR

41

40

1

27

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI KEDAH

34

1

33

28

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI KELANTAN

37

8

29

29

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI MELAKA

25

25

0

30

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PAHANG

37

26

11

31

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PERAK

39

11

28

32

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PERLIS

17

4

13

33

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

22

17

5

34

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SABAH

75

19

56

35

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK

73

20

53

36

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR

34

31

3

37

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SEMBILAN

28

21

7

38

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

31

19

12

JUMLAH

715

428

287

Baca Selanjutnya...

Slide Taklimat dan Jadual Penjanaan Cuti pada Hujung Tahun 2011

Adalah dimaklumkan kini semua Pentadbir Cuti boleh muat turun slide Taklimat Khas Perlaksanaan Submodul Pengurusan Cuti Hujung Tahun Sesi 2011/2012 di Ruangan Pembelajaran.

JADUAL PENJANAAN CUTI 2011

Bil

Kementerian/SUK Negeri

Tempoh Penjanaan

1

JABATAN PERDANA MENTERI

12-16Disember 2011

2

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

3

KEMENTERIAN KEWANGAN

4

KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

5

KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

6

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

7

KEMENTERIAN KERJA RAYA

8

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

19-23 Disember 2011

9

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

10

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

11

KEMENTERIAN PELANCONGAN MALAYSIA

12

KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

13

KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI,KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN

14

KEMENTERIAN PENERANGAN KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA

15

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

16

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

17

KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

18

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

19

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI JOHOR

20

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PAHANG

21

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

22

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

23

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

26-30 Disember 2011

24

KEMENTERIAN PERTAHANAN

25

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SEMBILAN

26

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI MELAKA

27

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

28

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

29

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

30

KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

31

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI KEDAH

32

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI KELANTAN

33

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PERAK

34

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PERLIS

35

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SABAH

36

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK

37

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR

38

PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

Muat Turun

Baca Selanjutnya...
Subscribe to this RSS feed