Menu
RSS

You are here:Utama»Makluman Semasa»Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu HRMIS Bil.2/2010
Pentadbir Sistem

Pentadbir Sistem

Sesi Perkongsian Ilmu SHARE

Pelaksanaan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Hrmis Bagi Tahun 2017

Untuk makluman tuan/ puan, KPI HRMIS telah mula dilaksanakan pada tahun 2009 ke atas Penjawat Pengurusan Tertinggi Perkhidmatan Awam (PPTPA). Bagi tahun 2017, penilaian KPI HRMIS diteruskan dan penilaian merangkumi kriteria seperti berikut:-

(i) Pengemaskinian Data Perjawatan: Perbandingan bilangan perjawatan di antara HRMIS dan MyPost;
(ii) Pemurnian data bagi 21 elemen di Data Perjawatan, Rekod Peribadi dan Profil Perkhidmatan di HRMIS;
(iii) Pelaksanaan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi Tahun 2017 melalui HRMIS;
(iv) Pelaksanaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) bagi Tahun 2017 melalui HRMIS;
(v) Pelaksanaan Perisytiharan Harta melalui HRMIS; dan
(vi) Pelaksanaan Penamatan Perkhidmatan Melalui HRMIS Bagi Persaraan Paksa Kerana Had Umur (55/56/58/60), Penamatan Perkhidmatan Sukarela- Persaraan Pilihan dan Kematian Dalam Perkhidmatan.

“Cadangan Kamus KPI HRMIS Tahun 2017 bagi Kementerian/ Agensi dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri” ini telah dibentangkan dan dipersetujui semasa Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan HRMIS Bilangan 1 Tahun 2016 yang diadakan pada 29 September 2016. Tuan/ puan boleh muat turun Surat Edaran Pelaksanaan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) HRMIS di Kementerian/ PSUK/ Jabatan Dan Agensi Bagi Tahun 2017 dan Kamus KPI HRMIS 2017 di bawah:

1) Surat Edaran Pelaksanaan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) HRMIS di Kementerian/ PSUK/ Jabatan Dan Agensi Bagi Tahun 2017
2) Kamus KPI HRMIS 2017

Sebarang pertanyaan berkaitan KPI HRMIS ini boleh dirujuk kepada:

URUS SETIA KPI HRMIS
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN MAKLUMAT STRATEGIK
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
No. Telefon: 03-8885 5021/ 5167
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tanggungjawab Pemilik Kompetensi

Surat Pekeliling Perkhidmatan Awam Bilangan 10 Tahun 2007 Para 8 (a) mengariskan bahawa Pemilik Kompetensi (Competency Owner - CO) atau penjawat awam adalah bertanggungjawab memasukkan sendiri maklumat peribadi masing- masing melalui Modul Pengurusan Rekod Peribadi sebaik sahaja melaporkan diri bertugas. Jika berlaku sebarang perubahan, CO juga bertanggungjawab mengemas kini data tersebut melalui modul ini

MUAT TURUN PEKELILING

Makluman Gangguan Capaian ke Sistem POWER Gen.2 (Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA/ KWAP) Melalui Rangkaian PCN dan 1GovNet

Dimaklumkan Sistem POWER Gen.2 Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA/ Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan), KWAP akan menghadapi gangguan capaian melalui rangkaian Putrajaya Campus Network (PCN) dan 1Gov*Net sahaja bagi kerja-kerja pemasangan peralatan BMT bagi talian PCN di Pusat Data KWAP Cyberjaya pada ketetapan berikut:

Tarikh : 7 Februari 2017 (Selasa)
Masa : 1.00 hingga 2.00 petang dan 6.00 hingga 7.00 petang

Penjanaan Kelayakan Cuti 2017 Melalui HRMIS

 

Sebagaimana maklum, aktiviti penjanaan kelayakan cuti CO bagi tahun 2017 akan bermula pada 22 Disember 2016 dan akan tamat pada  2 Januari 2017.  Bagi tujuan penjanaan ini, pihak Pentadbir Cuti Agensi perlu memastikan terlebih dahulu bahawa semua CO di bawah pentadbiran cuti masing-masing telah pun melaksanakan Permohonan GCR dan Cuti Bawa Ke Hadapan serta telah diluluskan sebagaimana yang dinyatakan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2003.

Seterusnya aktiviti Penjanaan Kelayakan Cuti 2016 boleh dilaksanakan oleh Pentadbir Cuti melalui capaian URL seperti berikut:

HRMIS EGNET dan HRMIS ONE (capaian melalui pelayar Internet Explorer sahaja)

            URL:  http://janacuti.eghrmis.gov.my

            Menu: Pengurusan Saraan, Faedah & Ganjaran > Pengurusan Cuti > Kelayakan Cuti > Menjana Kelayakan Cuti HRMIS 2.0

            URL: https://hrmis2.eghrmis.gov.my

Menu: Pengurusan Cuti > Kelayakan Cuti > Menjana Kelayakan Cuti

 

Namun begitu sekiranya masih terdapat permohonan cuti tahun 2016 yang dipohon secara manual selepas aktiviti penjanaan kelayakan cuti dilaksanakan, Pentadbir Cuti perlu mengemaskini maklumat berikut:

 1. Rekodkan permohonan cuti Tahun 2016 berkenaan melalui menu Pentadbiran Sistem > Data Sejarah > Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran > Pengurusan Cuti > Maklumat Sejarah Cuti
 2. Selenggara Maklumat GCR dan Cuti Bawa Ke Hadapan Tahun 2016 melalui menu Pentadbiran Sistem > Data Sejarah > Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran > Pengurusan Cuti > Maklumat GCR
 3. Selanggara Kelayakan Cuti Tahun 2017 melalui menu Pengurusan Cuti > Kelayakan Cuti > Selenggara Kelayakan Cuti  

 

Sebarang pertanyaan/masalah berkenaan perkara ini boleh dikemukakan kepada Helpdesk HRMIS JPA.

Perhatian dan kerjasama semua Pentadbir Cuti dalam melaksanakan aktiviti Penjanaan Kelayakan Cuti HRMIS 2017 ini diucapkan ribuan terima kasih.

Penilaian Kompetensi (Pengurusan Tuntutan)

FAQ - punca masalah, penyelesaian masalah/ aliran kerja / Kes

 

 

Soalan

Jawapan

1

Apakah yang perlu dilakukan jika keluar mesej “Maklumat Tidak Dapat Dipaparkan Sama Ada

Kerana : Peraturan di Selenggara Kelayakan Tuntutan ATAU Maklumat Profil Tidak Lengkap” pada tab Senarai Tuntutan semasa memohon Elaun Perjalanan Dalam Negeri?

Dua sebab mesej berkenaan dipaparkan :

 

 • 1) Sandangan CO adalah Memangku. Pentadbir perlu memasukkan gred pemangkuan CO berdasarkan langkah-langkah berikut dengan peranan Service Profile Administrator (Service Profile)

 

 • Klik pada menu Pentadbiran Sistem
 • Klik submenu Penyelenggaraan Rekod
 • Klik Fungsi à Profil Perkhidmatan à Selenggara Sandangan à Melalui Pemilik Kompetensi
 • Masukkan Nombor KP/Polis/Tentera atau COID, klik di ruangan kosong paparan sehingga butiran CO keluar
 • Klik tab Kemaskini Tarikh Sandangan Lampau Pemilik Kompetensi
 • Di bawah kolum ID Sandangan, klik ID sandangan CO yang terkini (biasanya yang terakhir)
 • Di bawah kolum Kod Status Sandangan, klik hyperlink 03 yang menunjukkan sandangan memangku.
 • Di paparan seterusnya, klik butang TAMBAH.
 • Di bahagian TAMBAH GRED PEMANGKUAN / PEMINJAMAN, di Gred Pemangkuan/Peminjaman, klik butang CARI
 • Isikan Kod Klasifikasi Perkhidmatan CO, kod Jenis Perkhidmatan = Skim Saraan Malaysia, kod Jenis Perkhidmatan CO dan klik butang TERUSKAN.
 • Klik Radio Button gred memangku CO sekarang. Gred memangku CO, bukan gred semasa.
 • Selepas Gred Memangku yang dipilih itu dipaparkan di kotak carian tadi, isikan Tarikh Kuatkuasa dan Tarikh Luput (31/12/9999)
 • Klik butang Hantar.
 • Klik butang Kemaskini.

 

 • Penetapan agensi oleh Pentadbir Tuntutan Pusat belum ditetapkan pada tarikh permohonan.

 

Pentadbir HRMIS agensi perlu memaklumkan kepada Helpdesk HRMIS JPA untuk tindakan pemilik modul.

 

2

Mengapa mesej “Sila kemaskini Rekod Cawangan Bank di Modul Pengurusan Rekod Peribadi” dipaparkan semasa Pemilik Kompetensi memilih Kaedah Pembayaran Tuntutan pada paparan Maklumat Permohonan Tuntutan?

Pemilik Kompetensi perlu mengisi sendiri maklumat nombor akaun bank dan cawangan bank berdasarkan langkah-langkah berikut:

 

 

 • Klik pada menu Pengurusan Rekod Peribadi
 • Klik sub menu Rekod Peribadi
 • Klik sub menu Kemaskini Rekod Peribadi
 • Klik pada menu Akaun
 • Klik pada hyperlink Nama Bank/Institusi yang berkenaan
 • Klik butang CARI pada ruangan Cawangan
 • Pilih Negeri bank berkenaan
 • Pilih Bandar bank berkenaan
 • Klik pada radio button bagi cawangan bank
 • Klik butang HANTAR

 

*Jika cawangan bank tidak tersenarai, memadai dengan memilih ibu pejabat (HQ) bank berkenaan. Kebiasaannya di Kuala Lumpur.

 

3

Mengapa mesej “Sila kemaskini Profil Perkhidmatan dan Sandangan CO” dipaparkan semasa Pemilik Kompetensi memilih tab Papar Maklumat Gaji?

Mesej tersebut dipaparkan kerana maklumat No. Gaji tidak diselenggara oleh Payroll Administrator Federal/State Government. Sila ikuti langkah-langkah berikut untuk mengemas kini No. Gaji Pemilik Kompetensi:

 

 

 • Klik pada menu Pengurusan Saraan, Faedah & Ganjaran
 • Klik sub menu Pemprosesan Gaji
 • Klik sub menu Fail Induk Gaji
 • Klik sub menu Kemasukan Fail Induk Gaji
 • Masukkan No KP

 

 • Klik TERUSKAN
 • Masukkan No Gaji yang betul

 

 • Klik pilihan Cara Pembayaran : Kredit Ke Bank
 • Klik HANTAR

 

4

Mengapa elaun memangku tidak dipaparkan pada tab Papar Maklumat Gaji sedangkan sandangan Pemilik Kompetensi adalah memangku ?

 

Elaun memangku tidak dipaparkan kerana maklumat tersebut tidak dikemas kini oleh Payroll Administrator Federal/State Government .

 

Berikut adalah langkah-langkah untuk menambah atau mengemaskini  maklumat elaun memangku Pemilik Kompetensi:

 

 

 • Klik pada menu Pengurusan Saraan, Faedah & Ganjaran
 • Klik sub menu Pemprosesan Gaji

 

 • Klik sub menu Fail Induk Gaji

 

 • Klik sub menu Kemasukan Fail Induk Gaji
 • Masukkan No KP

 

 • Klik TERUSKAN

 

 • Klik hyperlik Pendapatan

 

 • Klik TERUSKAN

 

 • Klik TAMBAH

 

 • Masukkan Amaun yang betul

 

 • Klik HANTAR

 

5

Mengapa Pemilik Kompetensi yang menanggung kerja tidak ditolak 2 jam 15 minit daripada tuntutan Bayaran Lebih Masa?

 

Bagi kes Pemilik Kompetensi yang menanggung tugas, sistem tidak menolak 2 jam 15 minit secara automatik kerana tiada penetapan atau indikator bahawa pemilik kompetensi tersebut sedang menanggung kerja di ruangan ‘Tanggung Kerja’ pada muka surat depan Penyata Tuntutan Elaun Lebih Masa yang dijana dari HRMIS.

 

6

Mengapa masih perlu mencetak borang tuntutan?

CO perlu mencetak dan menandatangani borang tuntutan yang dijana melalui sistem bagi tujuan pemantauan audit. Walau bagaimanapun, kemudahan muat naik dokumen sokongan telah disediakan tetapi CO masih perlu membuat salinan dan pengesahan salinan secara fizikal dan dihantar bersama-sama borang tuntutan.

 

7

Saya menanggung kerja, tetapi sistem tidak menolak 2 jam 15 minit.

 

Sistem tidak menolak 2 jam 15 minit secara automatik kerana tiada penetapan atau indikator bahawa pemilik kompetensi tersebut sedang menanggung kerja di ruangan ‘Tanggung Kerja’ pada muka surat depan Penyata Tuntutan Elaun Lebih Masa yang dijana dari HRMIS.

 

8

Saya merupakan pegawai di Negeri Selangor. Hari Ahad merupakan cuti Hujung Minggu. Jika hari Ahad juga merupakan cuti umum, bagaimana kelayakan tuntutan bayaran lebih masa saya? Adakah dikira cuti umum atau cuti hujung minggu?

 

Hari ahad dikira sebagai cuti hujung minggu.

 

9

Apakah jenis tuntutan yang boleh dilakukan menerusi HRMIS?

 

Jenis-jenis tuntutan yang boleh dimohon melalui HRMIS Klasik dan HRMIS2.0 adalah :

 

 1. Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri
 2. Tuntutan Perjalanan Luar Negeri
 3. Bayaran Kerja Lebih Masa
 4. Elaun Pakaian Panas
 5. Bayaran Pakaian Istiadat
 6. Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi
 7. Bayaran Pakaian Black Tie
 8. Skim Pembiayaan Keahlian Kelab Rekreasi Dan Sukan
 9. Bayaran Bantuan Mengurus Jenazah
 10. Bayaran Pengangkutan Jenazah
 11. Elaun Keahlian Badan Profesional
 12. Bayaran Bil (Elektrik, Air, Telefon)
 13. Skim Bayaran Pampasan (Ex-Gratia)
 14. Bayaran Saguhati Pensyarah, Penceramah Dan Fasilitator Sambilan
 15. Bayaran Urusan Peperiksaan Perkhidmatan Kerajaan Dan Penilaian Tahap Kecekapan
 16. Bayaran Mentashih Al-Quran
 17. Bayaran Ganjaran Pegawai Kontrak
 18. Bayaran Saguhati Persidangan
 19. Bayaran Saguhati Kepada Penulis Artikel Dalam Jurnal Parlimen Dewan
 20. Elaun Bantuan Gaji Drebar
 21. Bayaran Bil Telefon Bimbit
 22. Bayaran Balik Letak Kereta
 23. Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah
 24. Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat (BIKSWP)
 25. Elaun Tugas Memandu Kenderaan

10

Saya merupakan gred pelaksana tetapi mesej “Ända tidak layak memohon bayaran lebih masa”. Mengapa ia terjadi?

 

Mesej tersebut dipaparkan kerana jabatan / agensi (BU) CO belum disetkan sebagai Penerima Penetapan Agensi oleh Pentadbir Tuntutan Pusat pada tarikh permohonan.

 

Pentadbir HRMIS agensi perlu mendapatkan bantuan melalui Meja Bantuan JPA untuk tindakan Pemilik Modul.

 

 

Kelayakan kadar hotel / elaun makan/ elaun lojing salah.

Jika perkara ini berlaku, sila semak maklumat gred sandangan dan mata gaji semasa di Profil Perkhidmatan.

 

Tiada butang “Tambah” pada Selenggara Kenderaan.

 

Pemilik Kompetensi perlu membuang tanda “√” pada peranan Claim Administrator.

 

 

Apabila klik tab Senarai Tuntutan, keluar mesej “Maklumat di ruangan Kenyataan Tuntutan tidak Berjaya disimpan sepenuhnya”. Mengapa ia terjadi?

 

Mesej tersebut dipaparkan kerana jabatan / agensi (BU) CO belum disetkan sebagai penerima penetapan agensi oleh Pentadbir Tuntutan Pusat pada tarikh permohonan.

 

Pentadbir HRMIS agensi perlu mendapatkan bantuan melalui Meja Bantuan JPA untuk tindakan pemilik modul.

 

 

 

Perbezaan Bayaran Balik Letak Kenderaan dan Bayaran Letak Kereta.

 

Bayaran Balik Letak Kenderaan ialah bayaran tetap bulanan yang dijelaskan oleh pegawai kepada pengusaha parkir awam yang mengenakan bayaran kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan berbayar tersebut. Had tuntutan maksimum bagi Bayaran Balik Letak Kenderaan ialah RM90 sebulan.

 

Sementara Bayaran Letak Kereta ialah bayaran yang dijelaskan oleh pegawai setiap kali dia meletakkan kenderaannya di kawasan parkir secara tidak tetap (sekali-sekala). Tiada had tuntutan maksimum bagi Bayaran Letak Kereta.

 

 

Mengapa agensi saya tidak dapat membuat permohonan tuntutan?

 

Ia berlaku kerana penetapan agensi oleh Pentadbir Tuntutan Pusat belum dibuat pada tarikh permohonan.

 

Pentadbir HRMIS agensi perlu mendapatkan bantuan melalui Meja Bantuan JPA untuk tindakan pemilik modul.

 

 

Agensi saya ada sistem Pengurusan Maklumat Pegawai. Bolehkah digunakan untuk diintegrasikan dengan HRMIS untuk melaksanakan modul tuntutan?

Buat masa ini, sistem seperti itu tidak boleh diintegrasikan dengan HRMIS untuk pelaksanaan modul Tuntutan kerana fungsi ini hanya menggunakan maklumat dan data yang terdapat di dalam HRMIS sahaja.

 

Bagaimana pelaksanaan pegawai shift dalam pengiraan Bayaran Lebih Masa?

 

Pelaksanaan pegawai shift dalam pengiraan Bayaran Lebih Masa ditentukan melalui penetapan Waktu Asas Bekerja di Profil Perkhidmatan.

 

Profil Perkhidmatan

FAQ - punca masalah, penyelesaian masalah/ aliran kerja / Kes

 

 

Soalan

Jawapan

1

Sewaktu selenggara profil perkhidmatan, Tempoh Percubaan pemilik kompetensi telah dikemaskini tetapi tidak dipaparkan dalam profil perkhidmatan.

 

Paparan maklumat Profil Perkhidmatan hanya memaparkan nama nilai yang aktif sahaja.

2

Semasa membuat Sandangan Baru atau Putus Sandang, berlaku pertindihan tarikh sandangan terdahulu kerana jawatan yang disandang dahulu telah disandang oleh orang lain dalam lingkungan tarikh yang sama.

 • Pentadbir Sumber Manusia diminta menyemak Buku Perkhidmatan CO yang terlibat dan pastikan maklumat tarikh yang betul semasa direkodkan.
 • Apabila berlakunya pertindihan tarikh semasa melakukan aktiviti sandangan seseorang CO (sandangan baru atau putus sandang), agensi dipohon untuk menyemak maklumat sandangan CO yang bertindih itu. Sekiranya CO yang bertindih pada jawatan terdahlulu itu masih lagi di agensi yang sama, Pentadbir Sumber Manusia di agensi masih boleh melakukan pengemaskinian tarikh, seterusnya membolehkan proses sandangan baru atau putus sandang dibuat.
 • Sekiranya CO yang bertindih di jawatan terdahulu itu melibatkan agensi lain, sila hantar capture skrin masalah yang berlaku ke Meja Bantuan JPA untuk dibuat pengemaskinian tarikh sandangan kerana kes-kes ini memerlukan capaian cross-agency.

 

3

Masalah sandangan bertindan

 

 • Sekiranya tarikh tersebut silap, mohon perbetulkan mengikut tarikh sandangan dalam Buku Perkhidmatan.
 • Sekiranya masalah masih belum dapat diselesai, hapus sandangan yang bertindan dan masukkan maklumat sandangan yang telah dihapuskan di menu SELENGGARA SEJARAH PERKHIDMATAN.

 

4

Masalah sandangan ada jurang tarikh

Hapus sandangan sebelum jurang tarikh dan masukkan maklumat sandangan yang telah dihapuskan di menu SELENGGARA SEJARAH PERKHIDMATAN.

4

Selenggara gaji CO langgar dinding

 

Pentadbir boleh menggunakan HRMIS2.0 untuk menyelenggara gaji CO langgar dinding tanpa mengemaskini item 25 dalam Profil Perkhidmatan yang hanya terdapat pada HRMIS Klasik.

 

 

Pengurusan Pinjaman

FAQ - punca masalah, penyelesaian masalah/ aliran kerja / Kes

 

 

Soalan

Jawapan

1

Mengapa nombor akaun tidak dipaparkan semasa Pemilik Kompetensi mengemukakan permohonan pinjaman komputer?

 

Pemilik Kompetensi perlu mengemas kini jenis akaun kepada akaun simpanan. Sistem tidak dapat mengenal pasti jika jenis akaun adalah akaun semasa.

 

 

2

Apakah jenis pinjaman yang boleh dipohon melalui HRMIS?

 

Jenis pinjaman yang boleh dipohon melalui HRMIS ialah:

 • Perumahan

 

 • Komputer

 

 • Kenderaan

 

Proses pinjaman di dalam HRMIS hanya sehingga cetakan Borang Permohonan, Surat Akuan Terima dan Surat Tawaran. Pemilik Kompetensi perlu menghantar kesemua cetakan tersebut ke Bahagian Sumber Manusia agensi.

 

3

Bagaimana Pemilik Kompetensi boleh memohon pinjaman seterusnya apabila pinjaman terdahulu telah selesai sedangkan mesej “Tidak Layak” dipaparkan semasa mengemukakan permohonan?

 

Setiap pinjaman melibatkan penghantaran dan penerimaan integrasi seperti berikut:

 • Pinjaman Komputer – JPM

 

 • Pinjaman Kenderaan – BSN

 

 • Pinjaman Perumahan – BPP/LPPSA

 

Buat masa ini, Pemilik Kompetensi perlu memaklumkan kepada Pentadbir Pinjaman agensi untuk mengemas kini status pinjaman dengan menyerahkan dokumen sokongan sebagai bukti tamat tempoh pembayaran.

 

4

Siapakah yang perlu mendapat peranan Pentadbir Pinjaman?

Pegawai yang menguruskan pinjaman di agensi. Contoh : Pembantu Tadbir di bahagian.

 

5

Bagaimana Pemilik Kompetensi boleh memantau status permohonan di HRMIS?

 

Pemilik Kompetensi boleh melihat status tersebut berdasarkan langkah-langkah berikut:

 • Klik pada menu Pengurusan Saraan, Faedah & Ganjaran
 • Klik pada submenu Pengurusan Pinjaman
 • Klik pada submenu Semak Status Pinjaman

 

 • Klik pada submenu Pemilik Kompetensi

Masukkan ID/Nama Pemilik Kompetensi

 

6

Dimanakah proses pengemaskinian status yang tergantung di dalam HRMIS?

 

Proses permohonan yang tidak lengkap memerlukan pengemaskinian status di fungsi Data Sejarah.

7

Mengapa masih perlu mencetak borang pinjaman?

 

Borang permohonan pinjaman masih perlu dicetak kerana ia perlu ditandatangani oleh pemohon dan pelulus sebelum proses pengeluaran bayaran dapat diteruskan.

 

Borang yang dicetak juga akan diperlukan untuk tujuan audit.

 

8

Mengapa masih perlu mencetak Surat Akuan Terima Pinjaman?

 

Ia perlu dicetak sebagai simpanan sendiri/peminjam.

 

9

Adakah log bayaran pinjaman saya direkodkan di dalam HRMIS? Jika Ya, di mana saya boleh melihatnya?

 

Log bayaran pinjaman direkodkan di dalam HRMIS menerusi pautan berikut :

 

 • Fungsi à Semak Status Pinjaman
 • Pemohon Pinjaman
 • Klik hyperlink Pinjaman Komputer
 • Klik tab Papar Jadual Pembayaran Balik Pinjaman

 

10

Bagaimana kelayakan pinjaman di dalam HRMIS dikira?

 

Di dalam HRMIS, kelayakan pinjaman dikira berdasarkan syarat kelayakan pinjaman yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 10 Tahun 2009 iaitu:

 

 • Jumlah ansuran potongan bulanan tidak melebihi 1/3 dari gaji pokok; dan
 • Jumlah potongan termasuk potongan bagi pembiayaan komputer tidak melebihi 60% dari jumlah gaji pokok dan elaun bulanan.

Kedua-dua syarat ini ditentukan melalui maklumat gaji asas CO yang direkodkan di Profil Perkhidmatan.

 

11

Apakah maklumat yang diperlukan untuk menggunakan sub modul pinjaman?

 

Maklumat yang diperlukan ialah :

 

 1. Rekod Gaji Asas terkini
 2. Maklumat sandangan (Pemohon mestilah terdiri daripada pegawai lantikan tetap)

 

12

Adakah proses pinjaman ini diintegrasikan dengan sistem di Jabatan Akauntan Negara?

 

Jabatan Akauntan Negara dan HRMIS JPA sedang dalam perancangan membangunkan Sistem Integrasi HRMIS-JANM menerusi projek 1GFMAS.

 

 

Subscribe to this RSS feed