Menu
RSS

You are here:Utama»Makluman Semasa»HRMIS - Items filtered by date: Ogos 2018

Pelarasan Maklumat Cuti Di HRMIS Sempena Cuti Umum 31 Disember 2010

Berikutan perisytiharan cuti umum pada 31 Disember 2010 (Jumaat), JPA akan menyelaraskan pengemaskinian maklumat cuti ini di HRMIS. Sehubungan dengan itu, bagi pegawai perkhidmatan awam yang telah memohon dan diluluskan penggunaan kemudahan cuti rehat pada tarikh tersebut, kelulusan berkenaan adalah dengan ini tidak terpakai...

Baca Selanjutnya...

Perlaksanaan Submodul Pengurusan Cuti HRMIS pada Akhir Tahun 2010 kepada Pentadbir Cuti Peringkat Kementerian/SUK/Agensi

Dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Maklumat, JPA telah mengeluarkan satu panduan aktiviti perlaksanaan Submodul Pengurusan Cuti Akhir Tahun sebagai rujukan kepada Kementerian, SUK dan Agensi.

Baca Selanjutnya...

Penghantaran Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT)

PERINGATAN PENTING!!! Kerjasama semua Kementerian/Jabatan/Agensi adalah dipohon supaya memastikan semua borang asal LNPT pegawai Perkhidmatan Gunasama Persekutuan bagi tahun-tahun ke belakang dihantar kepada Pihak Berkuasa Menyimpan di JPA untuk kepentingan urusan kerjaya dan kemajuan pegawai kompetensi...

Baca Selanjutnya...

Jadual Permohonan Cuti Raya 2010

PERHATIAN!!! Diharapkan semua agensi dapat mengikut jadual permohonan yang telah dikeluarkan bagi melancarkan permohonan cuti raya 2010 melalui Submodul Pengurusan Cuti HRMIS. Untuk makluman waktu permohonan cuti di bahagikan kepada dua sesi iaitu sesi pagi dan petang. Mohon rujuk Lampiran A untuk jadual yang telah ditetapkan...

Baca Selanjutnya...
Subscribe to this RSS feed