Portal Rasmi HRMIS

Anda disini:- Proses Perkhidmatan»Papar perkara dengan tag: FAQ
A+ R A-
Papar perkara dengan tag: FAQ

Penetapan aliran kerja belum dibuat. Maklumkan kepada pentadbir aliran kerja untuk menyenggara rekod di agensi masing-masing. Kod yang terlibat ialah CA-028.

Pegawai Penyelia berkenaan mungkin tidak disetkan peranan sebagai Supervisor (Competency Assessment).

Perlu semak:
a. data gred gaji CO di Profil Perkhidmatan; atau
b. maklumat peperiksaan perkhidmatan yang diselenggara oleh Urus Setia di Selenggara Jadual Rujukan adakah telah memasukkan gred yang layak.

No. KPT adalah merujuk kepada Nombor Kad Pengenalan Terperinci iaitu nombor. K/P yang mempunyai 12 digit.
Untuk pengetahuan,CO yang lahir sebelum tahun 1978 mempunyai dua (2) nombor kad pengenalan (No.K/P lama yang mempunyai tujuh (7) atau lapan (8) digit dan No. KPT).

Semua Penjawat Awam atau Pemilik Kompetensi (Competency Owner atau CO) yang dikenali sebagai Pegawai Yang Dinilai (PYD) boleh mengisi maklumat SKT. Pegawai kontrak yang termasuk/diambilkira di dalam  Waran Perjawatan boleh mengisi maklumat SKT.

Urusetia Panel Pembangunan Sumber Manusia ditentukan oleh agensi sendiri yang lazimnya adalah terdiri daripada personel di Unit Prestasi Bahagian Sumber Manusia dan diberi peranan sebagai Urusetia (Performance Management Secretariat).

Sebarang bantuan dan maklumat lanjut berkaitan submodul SKT dan LNPT boleh berhubung dengan Pemilik Modul (MO) di Unit Prestasi, Sektor Aplikasi Sumber Manusia 1, Bahagian Pengurusan Maklumat  atau pihak Helpdesk HRMIS JPA melalui telefon atau e-mail yang boleh didapati dari laman web JPA.

Urusetia PPSM boleh mendapatkan semula maklumat LNPT pegawai bagi tahun-tahun terdahulu melalui menu Data Sejarah -> Penilaian Prestasi dan memasukkan tahun yang dikehendaki.

Walaubagaimana pun, urusetia PPSM perlulah mempunyai peranan sebagai pentadbir  Historical Data Administrator (Performance  Management) bagi membolehkan maklumat tersebut diperoleh.

Pentadbir Sistem di agensi akan dibekalkan Panduan/Manual Pengguna semasa sesi taklimat/demo modul yang berkenaan daripada Pemilik Modul melalui Urusetia Sektor Pembangunan dan Perhubungan Pelanggan .

 • «
 •  Mula 
 •  < 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  > 
 •  Tamat 
 • »
Halaman 1 dari 13