Portal Rasmi HRMIS

Anda disini:Soalan Lazim»Pengurusan Prestasi
A+ R A-
Pengurusan Prestasi
Pengurusan Prestasi

Pengurusan Prestasi (37)

YA, SKT yang telah disahkan(Status dari 'Memerlukan  Pengesahan' -> 'Disahkan') masih boleh dikemaskini oleh PYD.
Status SKT 'Disahkan' akan menjadi 'Memerlukan Pengesahan' semula bagi membolehkan PPP mengesahkan semula SKT tersebut selepas PYD klik butang hantar.

Pemilik Kompetensi boleh menyimpan senarai aktiviti/projek yang dimasukkan ke dalam sistem sebelum dihantar kepada PPP supaya ia boleh dikemaskini sekiranya berlaku pindaan atau tambahan maklumat.

Pemilik Kompetensi yang diberi peranan sebagai Pegawai Penilai Pertama (PPP) atau Pegawai Penilai Kedua (PPK) mempunyai kemudahan untuk menyalin SKT Pegawai Yang Dinilai (PYD) di bawah seliaannya.  SKT daripada PYD tersebut  perlulah  disahkan terlebih dahulu.

Tempoh Julai hingga Disember adalah mencukupi enam (6) bulan bagi membolehkan PPP yang baru menilai PYD yang di bawah seliaan Pemilik Kompetensi yang sedang bercuti belajar.  Walaubagaimana pun,Sektor/Cawangan/Bahagian atau Unit Organisasi boleh menentukan siapa PPP yang berhak menilai PYD tersebut.

Peranan sebagai PPP/PPK  di jabatan baru perlu diperolehi terlebih dahulu sebelum  boleh menilai PYD di jabatan lama sekiranya masih ditetapkan sebagai PPP/PPK kepada PYD di jabatan lama.

Ya, PYD boleh memilih agensi yang dikehendaki untuk menilai prestasi tahunannya.

Merujuk kepada sumber – Bahagian Perkhidmatan JPA, peratus markah penilaian prestasi untuk pergerakan gaji tahunan adalah sebanyak 50%.

Terdapat dua puluh tiga (23) jenis Laporan disediakan di dalam submodul LNPT mengikut format Urusetia Panel Sumber Manusia Bahagian Khidmat Pengurusan Jabatan Perkhidmatan Awam.

Bilangan aktiviti/ program yang dimasukkan ke dalam sistem adalah tidak terhad. Walaubagaimana pun, hanya 300 aksara sahaja yang boleh ditaip untuk setiap aktiviti/program.

Bagi PPP yang telah putus sandang dan bertukar ke agensi yang menggunakan HRMIS, penetapan PPP tidak perlu dipinda sekiranya PPP masih menilai PYD di bawh seliaannya kerana Submodul LNPT akan mengikut CO berdasarkan COID/No.Kad Pengenalan.

Tetapi bagi PPP yang telah putus sandang dan bertukar ke agensi yang tiadak menggunakan HRMIS, Urusetia perlu cetak borang LNPT dan hantar ke agensi baru supaya PPP boleh menilai secara manual.

Halaman 2 dari 3