Menu
RSS

You are here:Utama»Makluman Semasa»Slide Taklimat dan Jadual Penjanaan Cuti pada Hujung Tahun 2011
Pembangunan

Pembangunan (13)

Apakah operasi yang boleh dilakukan dalam modul ini?

Operasi yang boleh dilakukan bagi seseorang CO adalah seperti berikut.


- Membuat Permohonan
- Memberi Maklumbalas (menerima atau menolak tawaran kursus)
- Membuat Pendaftaran
- Mengemaskini Pencapaian Penilaian
- Memaparkan Rekod CO
- Sokongan Permohonan (bagi CO yang memiliki peranan ''''Line Manager'''')

Walaubagaimanapun, CO dapat melakukan kerja keurusetiaan jika mendapat peranan seperti dibawah:

- Koordinator PPK Agensi
- Pakar Sumber Manusia
- Pentadbir Pembangunan
- Pentadbir Data Sejarah

Baca Selanjutnya...
Subscribe to this RSS feed