Menu
RSS

1. Kenapa saya tidak boleh masukkan maklumat 'Anak kandung'?

Maklumat suami/isteri perlu dimasukkan dan disahkan terlebih dahulu. Selepas disahkan, maklumat 'Anak kandung' bolehlah dimasukkan.

2. Kenapa status perkahwinan saya masih lagi “Bujang” walaupun telah berkahwin?

Status perkahwinan akan berubah setelah Pemilik Kompetensi mengemaskini maklumat pasangan di TAB KELUARGA.

3. Saya ingin masukkan maklumat Akademik tetapi semasa memilih Institusi, tiada dipaparkan dalam senarai pilihan Institusi. Apa yang perlu saya lakukan?

Pemilik Kompetensi hendaklah menghantar email kepada Meja Bantuan JPA berserta softcopy Sijil Akademik yang ada menyatakan nama Institusi berkenaan.

4. Bolehkah anak/bapa angkat menggunakan eGL?

Boleh jika mendapat Pengesahan/kelulusan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pegawai perlu memuatnaik salinan softcopy Sijil Pengangkatan yang dikeluarkan oleh pihak JPN semasa menambah maklumat keluarga dalam Modul Rekod Peribadi atau mengemukakan salinan hardcopy Sijil Pengangkatan sekiranya diperlukan oleh pegawai yang mengesahkan maklumat anak angkat tersebut.

5. Apa itu Gemulah?

Seseorang yang meninggal semasa dalam perkhidmatan atau pesaraan dinamakan GEMULAH

6. Masalah berhubung kod tanggungan

Mohon CO atau pengesah rekod peribadi CO kemaskini maklumat kod tanggungan anak tersebut di menu Pengurusan Rekod Peribadi > Kemaskini Rekod Peribadi > Keluarga > Pilih maklumat anak dan kemaskini maklumat kod tanggungan

7. Bagaimana untuk membetulkan  kesilapan maklumat 11 item CO baru diwujudkan?

CO boleh kemaskini kesilapan 11 item JPN tersebut di menu Kemaskini Rekod Peribadi > Data Peribadi (sekiranya ruangan tersebut masih boleh dikemaskini). Sekiranya CO boleh kemaskini maklumat tersebut, bermaksud data CO masih belum disahkan oleh JPN. Sekiranya ruangan untuk 11 item tersebut tidak boleh dikemaskini (data telah disahkan oleh JPN), CO perlu kemukakan salinan No.KP melalui Meja Bantuan JPA untuk semakan lanjut Pemilik Modul / semakan semula JPN.

8. Mohon hapus rekod keluarga

Pentadbir rekod peribadi perlu hapuskan rekod tersebut di menu Pentadbiran Sistem > Penyelenggaraan Rekod > Pengurusan Rekod Peribadi > Hapus Rekod Peribadi >  masukkan No.KP CO > pilih TAB maklumat yang hendak dihapuskan >  Klik pada rekod tersebut > Hapus.
Sekiranya rekod tersebut tidak boleh dihapuskan (telah digunakan dalam modul lain), mohon majukan masalah tersebut kepada Meja Bantuan JPA berserta salinan No.KP CO dan maklumat keluarga yang hendak dihapuskan.
Kaedah ini terpakai untuk kesemua tab lain dalam Modul Rekod Peribadi.

9. Bagaimana hendak kemaskini status perkahwinan CO? Dari berkahwin ke Belum Berkahwin Dari Belum Berkahwin kepada Berkahwin Dari Berkahwin kepada Balu/Janda/Duda

Pohon kemukan salinan No.KP CO yang bermasalah kepada Meja Bantuan JPA. Semakan akan dilakukan bagi memastikan status tersebut adalah sahih sebelum pengemaskinian dilakukan.
Status perkahwinan akan berubah secara automatik setelah penambahan maklumat pasangan di Tab Keluarga dan maklumat tersebut telah disahkan oleh pengesah rekod peribadi tuan.
Pohon CO kemaskini Tarikh Kematian/Perceraian pada maklumat pasangan di Tab Keluarga.

10. Apakah fungsi Semakan Data?

Semakan Data memaparkan status berintegriti atau tidak ke atas 21 data yang diKPIkan untuk elemen Pemurnian Data (melibatkan Data Perjawatan, Profil Perkhidmatan dan Rekod Peribadi) dalam Kamus KPI HRMIS. Paparan tersebut adalah data sehari lewat. Sekiranya data dikemaskini pada hari ini, pohon CO semak keesokan harinya untuk melihat status data tersebut.

11. Saya ingin memasukkan maklumat Anugerah tetapi semasa memilih Nama Anugerah, tiada dipaparkan dalam senarai pilihan. Apa yang perlu saya lakukan?

CO perlu mengemukakan salinan Sijil Anugerah tersebut untuk ditambah ke dalam HRMIS sekiranya perlu.

12. Saya telah mengemaskini maklumat peribadi tetapi mengapa maklumat tersebut masih tidak bertukar?

Maklumat tersebut masih belum disahkan oleh Pengesah Maklumat Peribadi. Semakan boleh dilakukan di menu PENGHANTARAN MAKLUMAT PERIBADI. Tab yang berwarna biru menunjukkan ada maklumat yang belum disahkan oleh Pengesah. Sila rujuk Pengesah untuk sahkan maklumat berkenaan.

13. Bagaimana saya ingin menghapuskan / mengemaskini maklumat pendidikan di modul Pengurusan Rekod peribadi yang bertindih?

Tindakan penghapusan/pengemaskinian bagi rekod data peribadi boleh dilakukan oleh Pengesah Rekod Peribadi HRMIS di agensi CO dengan langkah berikut: Pentadbiran Sistem > Penyelenggaraan Rekod > Pengurusan Rekod Peribadi > Hapus Rekod Peribadi > Masukkan IC CO > Klik Teruskan > Pilih Tab Keluarga >Pilih rekod yang hendak dihapuskan > Klik Hapus.

14. Nama saya di dalam HRMIS dan Kad Pengenalan berbeza. Bagaimana saya boleh mengemaskini nama saya di dalam HRMIS?

Lampiran kad pengenalan perlu dihantar ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bagi tindakan pengemaskinian.

15. Nama institusi yang berkaitan tidak dipaparkan dalam pilihan institusi semasa pengemaskinian.

Nama institusi yang berkaitan perlu dihantar ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bagi tindakan pengemaskinian.

16. Apakah kesan jika CO memilih “Tidak” kepada Status Tanggungan, Status Waris dan Penerima Pencen di maklumat keluarga modul Pengurusan Rekod Peribadi?

Bagi ahli keluarga yang layak menerima kemudahan rawatan dan pencen, rekod tidak akan dipaparkan di eGL dan waris penerima pencen.

17. Seorang Pemilik Kompetensi telah mengemaskini status penceraian bersama isteri/suami di dalam HRMIS tanpa merekodkan maklumat anak-anak yang terlibat. Bagaimana Pemilik Kompetensi tersebut ingin merekodkan semula maklumat anak-anak tersebut bagi mendapatkan kelayakan GL?

Pemilik Kompetetensi tersebut perlu mengemaskiini semula status perkahwinan dengan isteri/suami dan merekodkan maklumat anak-anak tersebut. Seterusnya, mengemaskini semula status penceraian tersebut.